22 dec. 2011

Ideella organisationer, bidrag och avdrag

Tidningen Dagen hade den 21 december en artikel om hur de nya reglerna om avdrag för bidrag till ideella organisationer fungerar.
Dagen: Så fungerar reglerna gör gåvor till ideella>>

Dagen listar också de kriterier som gäller och skriver följande:
Det här måste du tänka på som mottagare
  • Ska vara ideell förening, stiftelse eller trossamfund. För föreningar räcker att de till exempel har en religiös verksamhet, något som dock inte gäller för stiftelser.
  • Minst 90 procent av verksamheten måste tillgodose "allmännyttiga ändamål".
  • De gåvor som ger skattereduktion ska gå till hjälp för ekonomiskt behövande (som hjälporganisationer och kyrkor) eller vetenskaplig forskning (som Cancerfonden eller Hjärt- och lungfonden).
  • Man ansöker hos Skatteverket att bli godkänd gåvomottagare. Det kostar 10 000 kronor, en summa man inte kan få tillbaka. En årsavgift på 7 000 kronor tillkommer.
  • Behöver föra register med personnummer över de som gett gåvor. Rapporterar det till Skatteverket en gång per år.
  • Måste vid kontroller kunna visa att pengarna verkligen går till det som givaren har avsett. Måste även ha kontroll på den ekonomiska statusen hos de man hjälper.
  • Måste ha en "kvalificerad revisor", vilket betyder att den ska var "auktoriserad" eller "godkänd".
  • Utländska organisationer måste få vara mottagare, annars anser EU att de diskrimineras. Det blir dock ett betydligt krångligare förfarande för Skatteverket att ha koll på deras verksamhet.

Som ni förstår så handlar det inte om en vanlig liten ideell förening - utan här ska det vara en stor organisation med möjlighet till en stor administrativ avdelning.

Vad det här kommer att betyda för Svenska kyrkan och dess bidragsgivare vet jag inte. Troligen kommer vi att få information om det längre fram. Jag tänker att både det internationella arbetet och all verksamhet i Svenska kyrkan i utlandet kan vara aktuella för dessa avdrag. Och sen är det en massa verksamhet inom Svenska kyrkan, till exempel den diakonala, som också behöver pengar och som vara tänkbar för detta.

Dagen har gjort en grafik med vad som gäller. Klicka på bilden så blir den större.

Ur POSK:s handlingsprogram

Svenska kyrkans internationella arbete finansieras med insamlade medel, gåvor, anslag samt bidrag från till exempel Sida. POSK ser positivt på att de administrativa kostnaderna helt överförs till Svenska kyrkans nationella nivå, så att inga insamlade medel behöver användas till administrativa kostnader i Sverige.


Inga kommentarer: