16 dec. 2011

Församling - vad är det?


I tidningen Dagen skriver idag biskop em Biörn Fjärstedt en debattartikel "När kyrkan inte blir som tänkt">>

Fjärstedt skriver:

Strukturutredningen i Svenska kyrkan håller fast vid en princip att det partipolitiska systemet ska ha makten, när det bestäms om pengarna. "If things can go wrong ?" Berör det frikyrkorna? Erfarenheten visar att de lever med Svenska kyrkans ordningar som ett paraply. Av det som framgått förefaller också de nya frikyrkobildningarna bygga på goda förhoppningar utan genomtänkta spärrar mot möjliga urspårningar.

Det tydligaste hotet gäller regelverket för vad en församling är. Församlingen vidgas till en storhet, som inte i någon rimlig mening kan just församlas, bara administreras. Om det är något frikyrkorna kunde bidra med, är det vad en församling i biblisk och traditionell kristen mening kunde sägas vara.

Alla förstår att kyrkornas kris inte är mönstret för administration utan hur evangeliet ska kunna behålla sitt fäste i svensk kultur och folkmedvetenhet. Där finns gemensam sak att göra för alla goda krafter: att hålla fast vid den kristna föreställningen att församlingen är de som kan församlas, komma samman, det bibliska "epi to auto", för att på Herrens dag höra evangeliet läsas och utläggas och att fira evkaristin, brödets och vinets måltid.

När jag har läst strukturutredningen så har jag uppfattat att deras vilja var att just skapa dessa församlingar - där man kan fira gudstjänst, höra ordet och fira nattvard. Även om man inte har den ekonomiska förutsättningen för att genomföra alla fyra grundläggande uppgifter (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission). Men kan man fira gudstjänst så får man vara församling (om man tillhör ett pastorat som kan se till att de fyra grundläggande uppgifterna blir utförda).

Jag håller helt med Fjärstedt om att det är viktigt att fundera över vad en församling är. Men frågan är - går det att ha en mall som passar över hela Svenska kyrkan på det svaret? Vad är minsta gemensamma nämnare som utgör en församling? Och vad är det som ska säga att detta är rätt och detta är fel? Är kanske strukturutredningens förslag bra och genomförbart? Eller kommer vi nästa år att se andra, innovativa förslag på hur vi ska definiera en församling?

Ur POSKs handlingsprogram:
Stiften som har ansvaret för att församlingar och pastorat är lagom stora behöver föra en nära dialog med församlingar som berörs av förändringar. POSK anser att denna måste utgå från en reflektion över vad en församling är och hur den kan verka med utgångspunkt i det lokala engagemanget. Stiften bör i framtiden ges en större roll i den ekonomiska utjämningen och erbjuda pastoraten stöd i ansvaret för kyrkobyggnader och fastighetsförvaltning.


Igår var sista dagen för remissen. På facebook såg jag flera som meddelade att de nu skickat in remissvaret. Jag avundas inte de på kyrkokansliet som nu har det grannlaga uppdraget att sammanställa alla remisser och ge oss beslutande ett underlag att ta ställning till.

Uppdaterad 2011 12 19
Frimodig kyrka bloggar: Kyrkan i rövarhänder enligt biskopen?>>

Inga kommentarer: