30 nov. 2011

Volontäråret - vad händer?


Som ni vet så blev det ett uppehåll när det gäller det volontärår som Svenska Kyrkans Unga driver tillsammans med Svenska kyrkan. Detta läsår har bara den delen med volontärer som kommer från utlandet varit i bruk.

Bland annat har vi i den församlingen där jag brukar fira gudstjänst, en volontär från Tyskland.

I Göteborgs kyrkliga samfällighet valde det samfällda kyrkofullmäktige att driva projektet med volontärer vidare under det år som volontäråret skulle utredas. (2011-2012) Det fanns så mycket upparbetade rutiner och många församlingar har lägenheter och har sitt arbete uppbyggt på att man har en volontär, så det var synd att rasera detta med ett uppehåll.

Nu håller huvudmännen för Volontäråret på att ta fram en ny modell, en så kallad "projektledarutbildning"(medarbetarprogram). Det verkar dock inte vara samma inriktning på den modellen som på den gamla volontärmodellen.


I korta drag innebär denna projektledarutbildning följande:

  • Genomförs i samverkan med Sigtuna folkhögskola
  • Är CSN-baserad
  • Vänder sig till sökande 20-30 år (ev även till dem mellan 18-20 beroende på rätten till CSN-medel)
  • Mellan 18-25 platser/år fördelat mellan stiften
  • Fyra kurstillfällen under året
  • Deltagaren ska i respektive församling delta i två projekt: under hösten delta i något projekt som församlingen driver, under våren driva ett eget projekt i församlingen

Är detta något du känner skulle fungera i din församling?

I Göteborg ska vi nog fundera vidare på om vi inte ska fortsätta med "det vanliga" volontäråret också. Det finns många ungdomar som vill pröva på att vara i en församling ett år - för att sedan kanske söka vidare till kyrkliga utbildningar (eller komma fram till att det var något annat man skulle satsa på).

Ur POSKs handlingsprogram:
Svenska kyrkan måste bli bättre på att rekrytera kandidater för tjänst inom kyrkan. Den gudstjänstfirande församlingen är den naturliga basen för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift. Programmet Volontär i Svenska kyrkan är ett sätt att låta unga människor pröva tjänst.

2 kommentarer:

Stene! sa...

Heja Göteborgs kyrkliga samfällighet och Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift!

Mats Rimborg sa...

Göteborgs stiftsstyrelses församlingsutskott diskuterade denna fråga i går på ett möte med Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. Det som beskrivs är ingen ersättning för volontäråret, utan en helt annan sak. De som har totat ihop det här har i varje fall inte talat med Svenska Kyrkans Unga i Göteborg.

Volontäråret är till för ungdomar som till exempel efter gymnasiet vill göra något annat än att studera och prova på hur det är att arbeta i kyrkan. Det behovet är verkligt och borde mötas genom att erbjuda möjligheter att delta i den ordinarie verksamheten, inte i några konstruerade projekt, och inte i form av en utbildning. Kostnaderna för den nationella delen av volontäråret torde vara försumbar, allt som behövs är en deltidstjänst för samordning. Att man gjorde uppehåll för den men fortsatte med det internationella utbytet är obegripligt.

Den här frågan har hanterats på ett uselt sätt. Jag hoppas att POSKs ledamöter i kyrkostyrelsen kan verka för att det åter blir möjligt för ungdomar att satsa ett år av sitt liv på att arbeta i Svenska kyrkan över hela landet, inte bara i Göteborgs stift.