30 nov. 2011

Musikens läkande kraft


Nyss lyssnade jag på Mitt i Musiken i P1. Ett av inslagen handlade om musiken som läkande kraft. Och om musikterapi för äldre på ett äldreboende och för strokepatienter.

De berättade om mannen som låg på sin dödsbädd och i princip inte var kontaktbar. När det kom några ungdomar och sjöng för mannen, så började han sjunga med och när ungdomarna var klara klappade han händerna.

Jag har sagt det förut - jag säger det igen. Musiken spelar stor roll och den berör det innersta.

Och vi i kyrkan är ett sjungande folk - vi lovsjunger och det gör att vi mår bra, på många sätt! Låt oss aldrig sluta sjunga!

Ur POSKs handlingsprogram:
Musiken i kyrkan ska vara ett redskap att utforska, förmedla och fördjupa tron. Detta ska ske med hjälp av en musikalisk bredd från dåtid till nutid. Musiken har en stor roll i vårt gudstjänstliv. Den tillför det talade ordet ytterligare en dimension som kan förstärka och förtydliga evangeliet om Jesus Kristus. Svenska kyrkan är en betydande aktör i det offentliga kultur- och musiklivet i landet och POSK menar att detta arbete är viktigt även i framtiden.


Lyssna: Mitt i musiken

Inga kommentarer: