14 nov. 2011

Har du anmält dig till 5 februari 2012?


Du som POSKare har väl inte missat att anmäla dig till POSKs eftermiddag i Uppsala den 5 februari 2012? Eftermiddagen efter att teologifestivalen har avslutats. Du hittar all information om eftermiddagen här>>

POSK kommer att träffas kl 13-16 i Universitetet för att där bland annat prata om det kommande handlingsprogrammet som alla POSK-grupper kommer att få på remiss. Just nu kan vem som helst ha synpunkter på vårt handlingsprogram (även om man inte är poskare!) Du hittar all information om handlingsprogrammet här>>

Som sagt - vi kommer att träffas i Uppsala den 5 februari mellan 13-16. Du måste anmäla dig så vi vet hur många vi blir. Vi kommer också att bjuda på en lunchpåse. Du hittar all information om POSK-dagen här>>

Så glöm inte att titta på handlingsprogrammet och glöm inte anmäla dig till POSK-dagen 5 februari!

Inga kommentarer: