14 juni 2011

Wejryd svarar etiopiska Mekane Yesus-kyrkan


Från Svenska kyrkans webbsida hämtar jag följande text:

Ärkebiskopen svarar på kritik från etiopisk systerkyrka

[2011-06-13 19:55]

I ett brev till ärkebiskop Anders Wejryd riktade i vintras Svenska kyrkans etiopiska systerkyrka kritik mot beslutet att acceptera öppen homosexualitet och att utvidga synen på äktenskapet till att även gälla par av samma kön. Ärkebiskopen har nu svarat på kritiken.

Brevet från Svenska kyrkans systerkyrka, Mekane Yesus-kyrkan, i Etiopien skickades i vintras och är undertecknat kyrkans president. Ärkebiskopen har nu svarat på kritiken, och betonar i sitt svar att kyrkan i luthersk tradition hålls samman av tron på den Treenige Guden och frälsningen i Jesus Kristus, men att man både inom och mellan kyrkor kan ha olika ställningstaganden i många frågor.

Läs också ärkebiskop Anders blogg där han kommenterar brevet>>

Tidning Dagen skriver om brevet: Wejryd till Mekane Yesus-kyrkan: Vi grundas på bibelns autoritet>>

Ledarskribent Elisabeth Sandlund Dagen kommenterar på sin blogg: Svaret till Etiopien>>

Kyrkans Tidning har ännu inte skrivit om brevet.

Läs brevet från Mekane Yesus-kyrkan till ärkebiskop Anders Wejryd.
Läs ärkebiskop Anders Wejryds svar till Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien.

POSK skriver i sitt handlingsprogram:

Liksom de stora kyrkorna ute i världen rymmer Svenska kyrkan många andliga traditioner. Arvet från väckelserörelserna under 1800-talet, liberalteologin från förra sekelskiftet, folkkyrkligheten i början av 1900-talet, de lågkyrkliga och högkyrkliga traditionerna, det sociala engagemanget sedan 1960-talet, befrielseteologi, feministisk teologi, skapelseteologi, karismatisk förnyelse, mystik och så vidare – rörelserna är många och mycket ryms inom Svenska kyrkans tradition.

POSK ser mångfald som en rikedom och vill verka för respekt, förståelse och möten mellan olika traditioner. POSK-grupperna lokalt, i stiften och på riksnivå vill vara mötesplatser i kyrkan där en förtroendefull dialog kan föras och en stark gemenskap kan uppstå trots skilda bakgrunder och traditioner.

Bibel och bekännelse är grundläggande och omistliga för Svenska kyrkans identitet. Liksom i kristenheten i övrigt ryms inom Svenska kyrkan och därmed inom POSK skilda syner på hur bibeln och Guds fortsatta uppenbarelse ska tolkas i vår tid. POSK stöder och uppmuntrar därför samtal mellan företrädare för olika riktningar inom kyrkan.

För kyrkans trovärdighet är det nödvändigt att skapa goda förutsättningar för att hantera interna meningsmotsättningar. Detta ger bättre möjligheter att verka ekumeniskt, både nationellt och internationellt.

(…)

För POSK är det självklart att alla, oavsett sexualitet, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan och i POSK. Partnerskapslagens tillkomst gjorde att Svenska kyrkan påskyndade arbetet med reflektionen kring homosexuell samlevnad. Därefter infördes en ordning i Svenska kyrkan för välsignelsegudstjänst för samkönade par som ingått partnerskap. Det fanns en betydande majoritet i kyrkomötet bakom detta beslut.

(…)

Inom Svenska kyrkan, och även inom POSK, finns olika uppfattningar om kyrklig vigsel. POSK menar att Svenska kyrkan med sin lutherska äktenskapssyn kan rymma olika uppfattningar i vigselfrågan utan att dessa blir kyrkoskiljande.

Det fortsatta arbetet med samlevnadsfrågor bör också innefatta ekumeniska konsultationer med andra kyrkor, särskilt kyrkorna inom Borgågemenskapen och Sveriges kristna råd. POSK vill arbeta för att samtal om samlevnad förs på alla nivåer i Svenska kyrkan och med respekt för olika uppfattningar. Utgångspunkten är att föra kontinuerlig dialog och fatta beslut på ett sådant sätt att kyrkosplittring inte uppstår.

Inga kommentarer: