14 juni 2011

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkans internationella arbete - det är namnet som Internationella nämnden igår beslutade för Svenska kyrkans internationella arbete. (hmm… det där blev lite konstigt…)

Från Kyrkans Tidning får jag nyheten att detta känsliga ämne nu äntligen är klart.
Kyrkans Tidning: Namnfrågan avgjord>>

Anders Åkerlund som är ordförande säger:
- Jag känner mig stolt och glad att tillhöra en nämnd som utan prestige lyssnat in vår rörelse och tagit intryck, säger nämndens ordförande Anders Åkerlund som låter uppsluppen och lättad.
På Svenska kyrkans intranet hittar jag också nyheten.
Beslut i dag: Vi ska heta Svenska kyrkans internationella arbete
[2011-06-13 17:05]

Nämnden för Internationell mission och diakoni har lyssnat in synpunkter från rörelsen. I dag 13 juni beslutade nämnden att den internationella verksamheten ska heta Svenska kyrkans internationella arbete. Det tidigare beslutet som fattades den 10 februari upphävs.

Foto: Foto: Magnus Aronson/Paul Jeffrey/LWF Kambodja/Ewa Almqvist

Av beslutet följer att tillägget Internationellt arbete kvarstår intill Svenska kyrkans logotyp och att det grafiska elementet Hela världen utgår. Hur det ska se ut i detalj och när det nya namnet och den nya logotypen utan glob ska börja gälla, informeras om senare.

Efter det tidigare beslutet i februari har Nämnden för Internationell mission och diakoni fått ta emot många synpunkter. Därför beslöt nämnden att lyssna in åsikter från engagerade runt om i landet. Den 14 maj, på Kyrkans Världsdag, samlades omkring 180 deltagare från stift och församlingar för att diskutera den internationella verksamheten.

Ett av huvudämnena var namnfrågan. Under dagen framfördes många åsikter och tankar om namnet på den internationella verksamheten.

- Jag känner mig stolt över det engagemang och den delaktighet som vi sett under de senaste månaderna, säger Anders Åkerlund, ordförande i Nämnden för Internationell mission och diakoni. Samtalen under Kyrkans världsdag spelade en viktig roll i det beslut som vi fattade idag.

Internationella nämnden gav kyrkokansliet i uppdrag att se över hur en samprofilering med ACT-alliansen ska se ut.

Material från Kyrkans världsdag bestående av video och sms-utskrifter finns att hitta på intranätet https://internwww.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/kyrkans-varldsdag-2011 och på kampanj/engagerad http://www.svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad.

Jag har sökt våra POSK-ledamöter Angela Boëthius och Katarina Wedin, som sitter i nämnden, för en kommentar. Hoppas kunna återkomma med detta under dagen.

Uppdaterad 10.10
Angela Boëthius berättar om mötet med internationella nämnden:
-Det var jättebra stämning på mötet och vi var rörande överens. Det kändes så bra att kunna lyssna in rörelsen och faktiskt gör en "liten pudel". Vi rev upp beslutet från i våras.
- Det känns så lättande att vi nu äntligen kan åka hem och jobba med våra frågor istället för att diskutera namnet.
Angela berättade också att ACT Alliance logotypen kommer att användas i en så kallad samprofilering i de projekt och de material där det blir aktuellt. Hur detta kommer att se ut skall nämnden besluta senare.

Uppdaterad 10.25
Katarina Wedin skriver:
Jag var med igår på mötet och är mycket glad över beslutet. Jag har hela tiden velat ha kvar internationellt arbete i namnet. Det känns fantastiskt att det har gått att vända ett taget beslut och att man kan lyssna in bland annat ombudsrörelsen och tänka om! Det känns stort. Jag tror och hoppas att alla engagerade i Svenska kyrkans internationella arbete nu ska kunna fortsätta det viktiga arbetet med glädje. Och att vi nu ska kunna fokusera på innehållet och inte på benämningen.
Uppdaterad kl 10.40
Här är beslutet:
D.nr Ks 2010/0942

Beslut
- Nämndens tidigare beslut från den 10 februari 2011 upphävs.
- Benämningen för den internationella verksamheten ska vara Svenska kyrkans internationella arbete.

Därav följer att tillägget Internationellt arbete kvarstår intill Svenska kyrkans logotyp och att det grafiska elementet Hela världen utgår. Medlemskapet i ACT-alliansen kommuniceras via samprofilering med ACT-alliansens logotyp. Ett uppdrag ges till kansliet att ge förslag till hur denna samprofilering kan se ut. Beslut om samprofileringens utseende fattas av kyrkostyrelsen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Moruti (Anders Göranzon): Namnfrågan avgjord>>

Inga kommentarer: