9 juni 2011

Ett särtryck till hjälp?

I Kyrkans Tidning 23/11 får vi på mittuppslaget ett stort schema över hur Svenska kyrkan är organiserad idag - och hur förändringen kan se ut om strukturutredningen går igenom. Det är meningen att mittuppslaget skall kunna beställas som särtryck - för att underlätta församlingarnas arbete med remissen. (tydligen i nästa nummer av Kyrkans Tidning)

Någon bild finns inte på nätet - men jag har gjort en skärmdump. Så kan man se den så länge, tills särtrycket går att beställa.

I Kyrkans Tidning står det att nästa kyrkoval kommer att äga rum den 22 september 2013. Problemet är dock att det i andra papper som jag har sett (bland annat Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation) står 15 september. Så nu har jag sökt ansvarig i Kyrkans Hus för att få klargjort vilket datum det är. Och svaret från Kyrkans Hus är att valet kommer att äga rum den 15 september 2013. Det är nämligen tredje tredje söndagen i september. Så Kyrkans Tidning hade tyvärr fel datum.

Den 7 juni var Hans-Olof Andrén och redogjorde för förslaget inför Göteborgs samfällda kyrkofullmäktige. Förutom de 81 ledamöterna och ersättarna så hade också särskild inbjudan gått till alla kyrkorådsordförande och kyrkoherdarna. Göteborg har ju 30 församlingar i samfälligheten.

Det blir vid ett första påseende en gigantisk förändring i Göteborg (och alla andra större samfälligheter inom Svenska kyrkan). Förslaget är ju att hela Göteborg (hela samfälligheten) skall vara ett enda pastorat med en kyrkoherde. Vilket måste bli domprosten, eftersom det måste finnas en domprost i alla stiftsstäder.

Detta har väckt stor upprördhet. Likaså förändringen i valet som innebär att det endast blir direkt val till (samfällda) kyrkofullmäktige - och inte till församlingarna. För mig som POSKare så känns det mycket konstigt. Vi driver ju mycket starkt i vårt handlingsprogram att vi vill ha direktval till församlingarna och indirektval till alla andra nivåer över. Nu blir det alltså direktval till fullmäktige i pastoratet - som sedan har indirekt val till församlingarna.

Men… det finns en förnurlig sak som inte riktigt kommer fram. Eftersom det är pastoratet som bestämmer hur det skall se ut och vara i pastoratet, och då kan fullmäktige faktiskt bestämma att det skall vara lokala val i alla församlingarna! För det kan man bestämma själv. Det behöver alltså inte vara så att fullmäktige väljer församlingsråden. Det finns alltså oanade möjligheter att ordna det så att det blir bäst på varje lokalt plan!

Om det är ett bra förslag vet jag inte - men för Göteborg så skulle det kunna innebära att det blir i princip som idag - förutom att det blir pastoratet som har det pastorala ansvaret för gudstjänst, mission, diakoni och undervisning.

Inga kommentarer: