18 maj 2011

Ytterligare rapport från 14 maj

Anders Göranzon skriver på sin blogg Moruti: Kyrkans världsdag>>
och berättar om hur han upplevde dagen på Uppsala slott i lördags.

Han avslutar sin bloggpost med orden:
En eftersmak är att vi är tillbaka till uppdelningen mellan Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen. Diskussionen handlar om att vi ska arbeta både med ord och handling men redan detta är ju att förstärka uppdelningen. Hur når vi fram till helheten? Det undrar jag!
Jag hoppas att det kommer ytterligare rapporter om dagen, som kan komplettera bilden från Anders Göranzon och Sofia Rosenquist.

Inga kommentarer: