12 maj 2011

Minnernas allé

I dag var jag upp och på vinden och hämtade ner alla mina KU:s tidning. Jag behövde ett uppslag till en tidigare bloggpost idag.

Därför har hela dagen präglats av dessa tidningar, eftersom det var så minnen som dök upp. I 12 år gav Kyrkans Ungdom i Göteborgs stift ut en egen medlemstidning. Det gjordes också specialnummer i samband med stiftsungdomsting och riksmöten. Alla dessa tidningar har jag dammat av och bläddrat i idag.

Här finner jag att många av de vänner jag fortfarande har i Svenska kyrkan fanns med i Kyrkans Ungdom när det begav sig. En del har fortsatt den kyrkliga banan och är präster, diakoner, pedagoger, musiker eller har annan tjänst i kyrkan. Några har, som jag, blivit kyrkopolitiker och tagit ansvar för Svenska kyrkan på olika sätt och inte sällan känner jag också igen många inom POSK. För redan då ville Kyrkans Ungdom att kyrkan skulle vara fri från partipolitik.

Det skrevs motioner till stiftstingen om andliga och världsliga saker. Det ordnades insamlingar, marscher och bojkotter. Det anställdes korttidare som åkte runt och besökte de lokala KU:grupperna. Det ordnades stora ungdomsmöten som samlade mellan 500-1600 ungdomar. Det var bibelstudium, gudstjänster, lekar och gemenskap.

Under min tid i Kyrkans Ungdom var biskopen alltid närvarande. På den tiden var det biskop Bertil Gärtner. Han kom till varje större samling som ordnades av Kyrkans Ungdom. När medlemssiffrorna sjönk sa han "Vi måste göra något tillsammans!" Det var ett "vi" han verkligen menade.

Jag hoppas att den verksamhet som Svenska Kyrkans Unga bedriver idag ger samma avtryck på Svenska kyrkan som Kyrkans Ungdom lyckades göra för tjugo-trettio år sedan.

Så jag lyssnar på en gospellåt som jag tycker passar dessa minnen:
No matter what problem may bee
I´m gonna lift Him for the world to see
I got the victory for his is King
He´s the reason that I sing

Här kan du se och höra en amerikans gospelkör öva sången med en svensk gospelkör. Det här borde vara målet för Svenska kyrkan! "Det spelar ingen roll vilka problem jag ser - jag kommer att lyfta Honom högt för hela världen att se!"
Inga kommentarer: