30 maj 2011

Jesus som professionell kommunikatör

"Forum för frivilligt socialt arbete" hittade jag idag en bra bloggartikel Jesus som professionell kommunikatör>>

Så här skriver Ingemar Olsson, kommunikationskonsult:
Ett vanligt fenomen är att vi pratar mycket om att kampanjvägen rekrytera nya medlemmar, men mindre om hur vi ska ta hand om våra befintliga medlemmars behov och få dessa mer aktiva. Vi hör också ofta önskemålet att ”vinna ungdomar” eller finnas i ”sociala media” när det grundläggande utvecklingsbehovet ligger i att förstärka medlemmarnas roll som kreatörer och utveckla medlemsdialog och demokrati.

Det finns ett tredje område där vi ideella organisationer behöver utveckla nya, egna modeller och inte gå i gamla banor. Det handlar om vad vi vill att mottagarna av våra budskap ska göra.
(…)
Jag vet inte vad Bibelförfattarna avsåg, men jag skulle önska en diskussion om hur vi kommunikatörer ska förbättra det traditionella, kommersiella marknadsföringstänkandet som ofta praktiseras i ideella organisationer utan hänsyn till idéburen sektors särart, och att vi inom idéburen sektor utvecklade egna kommunikationsmodeller.
Spännande! Ingemar Olsson har skrivit en bok som heter "Sprid idén" som hjälper ideella organisationer att få idéer och kommunikationstips.

För visst känns det igen? Hur vi som den ideella organisationen Svenska kyrkan skall kunna locka nya medlemmar, hur vi skall vinna ungdomar eller finnas i sociala medier. Är det inte precis det som brukar diskuteras i Svenska kyrkan och i våra församlingar? Eller?

Uppdaterad 2011 05 31
Informationsföreningen Sprid idén>>

Ur POSKs handlingsprogram:

Svenska kyrkan har uppdraget att ge vidare sin tro i varje tid och behöver en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan måste församlingen kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande vuxenundervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap.

För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa kontaktpunkter med så stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter och delaktighet i samhället. Centrum i kyrkans liv är alltid gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

1 kommentar:

Anna Dahl sa...

Bra! Jag vill gärna vara med och diskutera vidare. Kanske i samma form som vi träffades sist, på Stiftet.
Anna D