4 maj 2011

Dagens fråga no4

Dagens fråga från Kyrkodag Väst handlar om församlingarnas vetorätt när det gäller kyrkorummet och lagkrav.

Inga kommentarer: