31 mars 2011

Nyvald: Per Eckerdal biskop i Göteborgst stift

Det står nu klart att Per Eckerdal blir Göteborgs stifts nya biskop. Enligt Göteborgs stifts webbsida fick han 679 röster (58,2 procent)och Staffan Grenstedt fick 488 röster (41,8 röster).


Till Svenska Kyrkans Tidning säger Per Eckerdal:

Det låter kanske vanvördigt, men det kliar faktiskt i fingrarna. Vi lever i en brytningstid med stora förändringar som går djupt och detta är en stor utmaning för Svenska kyrkan.Så här skriver Per Eckerdal om sig själv:
CV för Per Eckerdal

Jag är född 1951 och uppvuxen i en prästfamilj i Göteborg. Efter min
prästvigning i Göteborg 1975 hade jag församlingsprästtjänster i en
förortsförsamling och i en landsbygdsförsamling. Dessemellan var jag stiftsadjunkt i Göteborgs stift. I den tjänsten ansvarade jag bl. a. för samordning av stiftsarbetarkollegiet, stiftskontakten med blivande präster, prästfortbildning, kyrkoherdeutbildning, utveckling av församlingars arbetslag och uppbyggnad av stiftets samordnade utbildningsorganisation. I slutet av 80-talet var jag tjänstledig och skrev min doktorsavhandling, som handlar om församlingsutveckling i svensk storstadsmiljö efter andra världskriget. Av annat jag skrivit handlar exempelvis ”Diakoni i pastoralteologins sammanhang” och ”Om den söndagliga mässan i Svenska kyrkan” om tankar bakom strategier för svenskt församlingsliv.

1990 – 2008 var jag direktor för Bräcke Diakoni, en av våra diakoniinstitutioner. Som direktor hade jag en VD-funktion under stiftelsens styrelse. Sedan två år tillbaka är jag arbetande styrelseordförande anställd av stiftelsen. Bräcke Diakoni är en helt fristående stiftelse. Vi har idag drygt 800 medarbetare och en omsättning på en bit över 400 mkr.

Stiftelsen har också en egen finansförvaltning och fastighetsförvaltningen av ett stort fastighetsbestånd. Bräcke Diakoni ger yrkesutbildningar, bland annat diakonutbildning, men har också stora vård- och omsorgsverksamheter på ett flertal orter i södra Sverige. Helt nyligen har vi exempelvis öppnat vårdcentraler i Jönköping och Nässjö. I min uppgift idag sysslar jag också med diakonivetenskaplig forskning och högskoleundervisning om diakoni och teologi.

I höstas lämnade jag ifrån mig en stor utredning gjord som särskild utredare på uppdrag av Kyrkostyrelsen om församlingar och näringsverksamhet, ”Arbetsformer i förändring”. Bland aktuella förtroendeuppdrag utanför Bräcke Diakoni är jag styrelseordförande för Famna, svensk branschorganisation för non profit vård och social omsorg. Jag är vice ordförande i styrelsen för Arbetsgivaralliansen och ordförande i dess Branschkommitté för vård och omsorg.

Jag är gift med Monica Eckerdal Kjellström, präst och nationell samordnare för ”Jourhavande präst”. Vi bor Göteborg, jag har fyra vuxna barn med familjer och två vuxna bonusbarn. Fjällen och västerhavet är miljöer där jag gärna hämtar kraft.

Biskopsvigningen blir den 4 september 2011 i Uppsala domkyrka och officiell mottagning i Göteborgs stift den 10 september.

Sveriges Radio Halland rapporterar
Sveriges Radio Sjuhäradsbygden intervjuar Svenska Kyrkans Tidnings Lennart Lundberg
SVT Västnytt har bilderna
Helsingborgs Dagblad om biskopsvalet
Borås Tidning var en annan tidning som var snabbt ute med nyheten
Göteborgs-Posten har en kortis om den nye biskopen
Moruti: Per Eckerdal
Kommunalarbetaren: Hallå där Per Eckerdal
Kyrkans Tidning rapporterar
Dagen förmedlar TT och fyller på
SKTF-tidningen noterar Eckerdals uppdrag för FAMNA
Bloggen EFS Idag kommenterar valet
Silentium Dei: Att icke-välja en biskop
En tidigare intervju med Per Eckerdal
Brygubben har också bloggat idag och kopplat på sina tidigare bloggposter

Bild: Kristin Lidell

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Detta val ger upphov till många reflektioner:
1. Var är resten av elektorerna? Skulle det inte vara ca 1280 tillsammans?
2. I intervjun i dagens GP kommer tre saker fram: 1. samhällsengagemang, 2. kvinnoprästmotstånd, 3. enkönade vigslar. Inte särskilt visionärt för en biskop, mer som en statstjänsteman.