7 dec. 2010

Åtta gick vidare i Göteborg

Det var åtta kandidater som gick vidare i valet till biskop i Göteborgs stift.
Från Göteborgs stifts webbsida>>

Följande utföll valet
Staffan Grenstedt 284
Christina Eriksson 151
Per Eckerdal 147
Lars Hjort 119
Kerstin Hesslefors Persson 113
Michael Persson 86
Jesper Svartvik 85
Ingvar Humlén 62

Dessa fick minst fem procent av de avlämnade rösterna och går vidare till biskopsvalet den 15 mars.

Övriga fick följande resultat:
Dan Bernspång 20
Maria Ottensten 18
Jan-Olof Aggedal 18
Peter Hellgren 10
Lars T Gåreberg 9
Fredrik Sidenvall 4
Karin Burstrand 3
Jonas Eek 3
Göran Lenberg 2
Torbjörn Edebol 2

Vardera en röst fick Leif Nordlander, Anders Holt, Anders Runesson, Olle Carlsson, Johanna Andersson, Lars Eckerdal, Ewa Selin.

De åtta som har fått mer än fem procent kommer nu att behörighetsprövas av ansvarsnämnden för biskopar. Den 8 mars är det hearing och den 15 mars förrättas valet.

Kyrkans Tidning Sex män och två kvinnor vidare i Göteborg>>
Dagen Grenstedt vinnare i nomineringen>>

Inga kommentarer: