15 dec. 2010

Volontäråret och bibelsajten

Kyrkostyrelsen hade sammanträde förra veckan. Jag tror det var närmare tre dagars sammanträde. Givetvis diskuterades personalsituationen och jag återkommer eventuellt om den senare.

Men de diskuterade också volontäråret och bibelsajten. Så här beskriver våra representanter ärendet:

*Volontäråret: Som ni också kunnat se i bland annat Kyrkans Tidning så hotas Volontäråret av en nedläggning då något mer resurser behövs för att driva verksamheten vidare. Detta bland annat till följd av att de EU-bidrag som tidigare varit med och finansierat verksamheten inte längre är tillgängliga. Kyrkokansliet har sänt signaler till Svenska Kyrkans Unga som driver verksamheten att det inte finns möjligheter att satsa på volontäråret och har därför krävt en paus av inrikesverksamheten under läsåret 2011/2012. Vi lyfte denna fråga under mötet och pläderade för verksamhetens vikt. För detta fick vi stort stöd från alla de andra grupperna. På detta sätt hoppas vi nu att frågan är på bordet och vi kommer fortsätta att bevaka den i de kommande budgetprocesserna.


*Bibelsajten: Bibelsajten står inför ett akut hot av nedläggning sedan några av de andra kristna ungdomsorganisationerna beslutat att sluta stödja verksamheten ekonomiskt. Sajten har funnits i mer än tio år och har ett högt besöksantal. Som exempel kan nämnas att mer än 12000 frågor kring bibeln och kristen tro har besvarats sedan starten. Den har ett högre besöksantal än Svenska kyrkans bönewebb som marknadsförts kraftigt. Eventuellt kan sajten räddas genom att Verbum går in, detta är dock inte klart ännu. AU fick i uppdrag att sätta sig in i frågan.

Tydligen har Volontäråret skickat ut ett upprop till alla nomineringsgrupper genom ett brev till gruppledarna. De ber om hjälp att rädda volontäråret, så att det inte blir ett uppehåll 2011/2012. Frimodig kyrka beslöt på stående fot att de skulle skänka 23000 kronor enligt deras gruppledare Bertil Murray på facebook igår.
(Då hade de räknat så här. 450000 kronor saknas. Det är 251 ledamöter i kyrkomötet. Frimodig kyrka har 13 mandat. 450000/251 x 13 = 23000)

Hur man använder sig att mandatstödet eller som det förut hette kyrkomötesledamöternas "utbildningspengar" står numera varje nomineringsgrupp fritt.

POSK måste ta upp detta i sin styrelse innan något som helst beslut kan tas. Men det finns definitivt frågor att väcka - och frågan har lyfts på kyrkostyrelsen. Varför inte vänta till januari och se vad kyrkostyrelsen beslutar då? Detta är Svenska kyrkans uppgift och inte nomineringsgrupperna enskilt. Vi skall agera genom våra ledamöter i kyrkostyrelsen.

Dag Sandahl, Frimodig kyrka och ersättare i kyrkostyrelsen, som tyvärr inte kunde vara med under kyrkostyrelsens sammanträde pga sjukdom, skriver på sin blogg att "Frimodig kyrka ställer till det>>".
Han ifrågasätter om de övriga grupperna kommer att uppskatta det initiativ som Frimodig kyrka har tagit. Samtidigt som han är stolt över sina frimodiga kamrater som tar olika typer av initiativ.

Jag tycker också att det är oerhört viktigt att volontäråret inte gör ett uppehåll. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att bibelsajten faktiskt får fortsätta och inte släcks ner. Men jag tror det är klokast att sätta press på kyrkostyrelsen, informera och uppmuntra dem att arbeta vidare med frågan och se vad som händer på kyrkostyrelsens möte i januari.

Snälla nån - 450 000 kronor borde väl kyrkostyrelsen kunna prioritera för volontäråret! Och en slant till bibelsajten. När nu Svenska kyrkan vill och ska satsa på ungdomar…

Uppdaterad 20121217
Kyrkans Tidning Frimodig kyrka uppmanar till att rädda Volontäråret>>
Dagen Frimodig kyrka vill rädda volontäråret>>
Världen idag Frimodig kyrka vill rädda volontäråret>>

3 kommentarer:

Anonym sa...

Dilemmat är dessvärre dubbelt.
1. Det är nu mycket bråttom om intag ska kunna göras till hösten 2011. Utlysning av möjligheten att söka måste ut snabbt som ögat.
2. Om ett uppehåll görs är det mycket stor risk att det blir svårt att komma igång igen. Signaler finns om att lägenheterna för volontärer (läs: i de församlingar som har för vana att ta emot) kommer att avyttras och att budgetposten upphör.
Men om POSK får fram ett förändrat beslut i KS är det utmärkt.
Bertil Murray FRIMODIG KYRKA

Carina Etander Rimborg sa...

Bertil!
Det stämmer att de församlingar som idag har volontärer kan få det tufft. Det rörde sig om sammanlagt 33 volontärer i hela Sverige under förra året.

Av dessa är nästan hälften i Göteborgs stift och drygt hälften av dessa är placerade i Göteborgs kyrkliga samfällighet. I fullmäktige har vi just lagt en motion (POSK, ÖKA, S) om att det bidrag som våra församlingar som har volontärer får, skall fortsätta under 2011-2012 så att volontärer skall kunna finnas i de församlingar som brukar ha det, utan att det skall bli uppehåll.

POSK kommer inte att ta något beslut innan sitt styrelsemöte i januari.

Anonym sa...

hoppas det går vägen och att ni också kan agera kraftfullt.
Bertil