11 dec. 2010


Från Visby får vi följande rapport från Inger Harlevi som berättar om hearingen av Sven-Bernhard Fast och Richard Wottle.

I torsdags kväll var det en fördjupad hearing med de två slutkandidaterna i biskopsvalet. Den visade tydligt på de tydliga skillnader som finns. Sven-Bernhard Fast med en gedigen bakgrund inom kyrkan: från 25 år som präst i landsbygd via Rättviks stiftsgård till jobbet som generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd med ett mycket brett internationellt kontaktnät.

Richard Wottle som gjort snabb karriär inom kyrkan: han blev medlem 1992, konfirmerades 1997 och prästvigdes 2001 och är nu mycket uppskattad stiftsprost; en stiftsprost som för många landsbygdsförsamlingar nu kompenserar biskop Lennarts frånvaro.

Tommy Wahlgren ställde frågor med Lennart Koskinen som "teologisk expertkommentator". Dessutom fick kandidaterna i 10 minuter göra sin egen programförklaring. Från dem har Sven Bernhards tydliga fokus på att vara brobyggare etsat sig fast i mitt minne. Det är det som behövs: en brobyggare mellan Gotland och utlandsförsamlingarna, en brobyggare mellan stad och land, en brobyggare mellan högkyrkligt och folkkyrkligt.

Dessutom så vet vi vilka psalmer som för tillfället var deras favoritpsalmer: Richard sjöng med kraftfull stämma "Uti i Din nåd" medan Sven Bernhard stannade för "Blott i det öppna har Du Din möjlighet". Att vi får en sjungande biskop råder det ingen tvekan om!

Det var också väldigt bra att Tommy återvände till den sökprofil som alla intresserade kunde vara med och ta fram under våren - dvs innan vi hade några ansikten på kandidater, då det endast handlade om vilka kvaliteter vi här hemma och därute ansåg var viktiga. Det är viktigt att hålla fast vid den sökprofilen och inte låta tyckande om de olika personerna få ta överhanden.

Och håller man sig till den så är det utan tvekan Sven Bernhard Fast som bäst lever upp till den. Med honom som biskop har vi dessutom kvar Richard som stiftsprost - och i så fall finns det all anledning för alla att ropa : "Bingo!". Denna uppfattning uttryckte jag till Richard dagen efter nomineringsvalet i september, då han hade stiftsmässan och jag var kyrkvärd. Och jag har inte ändrat mig. Med dessa båda på ledande poster i stiftet kan vi se framtiden an med förtröstan.
Inger Harlevi

Inga kommentarer: