25 nov. 2010

Skulle vi inte satsa på ungdomarna?

Svenska kyrkan satsar på barn och ungdomar 0-18 år. Det pågår projekt, det talas vackert om detta. Men vad blir det av det? I flera stift finns det projekt - men hur satsar Svenska kyrkan nationellt?

Jo, om jag läser rätt i min Kyrkans Tidning så kommer man att lägga ner Volontäråret samt sluta bidra med pengar till Bibelsajten. Detta betyder att två projekt som arbetar för och med ungdomar inte längre är intressanta för Svenska kyrkan att satsa pengar och engagemang på.
Volontärårets framtid hotad>>
Stänger dörr för ungas väg in i kyrkan>>
Bibelsajten släcks ner vid årsskiftet>>
Bibelsajten 10-årsjubilerar>>
Bibelsajtens skapare prisas för kreativitet>>

Vad gör då Volontäråret? Jo, sedan 1968 har Volontäråret (fd diakonala året) gett ungdomar en möjlighet att under ett år arbeta i en församling, få pröva på olika arbetsområden i en församling, växa i sin tro, växa i sitt ledarskap och växa i en församling. Många av dessa ungdomar hittar vi idag i olika tjänster inom Svenska kyrkan. Det finns andra rekryteringsvägar också, det vet jag. Men varför lägga ner något som fungerar bra?

Bibelsajten har funnits i 11 år. Meningen var att svara på ungdomars frågor om bibeln. Det har varit ett ekumeniskt projekt och är nu så etablerad att många skolor använder sig av sajten. Men vad gör Svenska kyrkan? Jo, då drar man in sitt ekonomiska stöd.

Det finns säkert de som sitter och har en massa "bra" argument för att göra de här bedömningarna - men jag blir bara arg! Det är inte så här vi satsar på ungdomar! Det är inte så här vi skall ta hand om vår framtid - vår nutid i kyrkan!

I POSKs handlingsprogram så står det:

Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Konfirmationsseden viker och de ungdomar som idag väljer att konfirmeras är i minoritet. POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Gudstjänstlivet måste erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan måste använda många olika former för att involvera barn och ungdomar, såväl traditionella som nyskapande för att behålla deras engagemang. POSK menar att en stark barn- och ungdomsrörelse är viktig för kyrkan och stöder Svenska Kyrkans Unga.

Svenska kyrkan måste bli bättre på att rekrytera kandidater för tjänst inom kyrkan. Den gudstjänstfirande församlingen är den naturliga basen för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift. Programmet Volontär i Svenska kyrkan är ett sätt att låta unga människor pröva tjänst. Det är avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att musicera. Därför bör kyrkomusikernas tjänster också innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen måste förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

Inga kommentarer: