1 nov. 2010

Nyvalde biskop Martin gästade partipolitiskt obundna i Linköpings stift

I lördags 30 oktober gästade Martin Modeus, nyvald biskop i Svenska kyrkan för Linköpings stift ett möte med Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Han kom till Risinge Prästgård och höll ett föredrag om sitt favoritämne: gudstjänsten.

Martin Modeus tog dagstidningarnas familjesidor som ett exempel på de kristna kyrkornas stora betydelse. Bakom varje notis finns en kontakt mellan kyrkan och människor, konstaterade han.

Norrköpings Tidningar berättar mer.

Levande församling finns där gudstjänsten är levande. För Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan är en utveckling av gudstjänstlivet i Svenska kyrkans församlingar en av de allra mest centrala frågorna. Så här står det om gudstjänst i handlingsprogrammet:
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse till alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras. Det är angeläget med ett brett utbud av gudstjänstformer för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta måste tydligt framträda så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

Läs mer i den här bloggen om gudstjänst. 
Läs mer i handlingsprogrammet för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: