29 nov. 2010

Imorgon Visby…

I morgon kommer Visby stift att välja en ny biskop. Om det inte blir en person som får över femtio procent av rösterna kommer det att vara en ny hearing av de två kandidater som fått flest röster den 9 december. Nytt val blir det i så fall den 22 december.

Fem kandidater är nominerade och har också varit i Visby domkyrka på var sin veckomässa och predikat och samtalat med församlingen. Du kan läsa mer om detta här>> Där finns också länk till alla predikningarna.

De fem kandidaterna är:Elna Wahlgren Lundqvist, Ingemar Söderström, Thomas Stoor, Richard Wottle, Sven-Bernhard Fast
.

Givetvis är det fullt möjligt att föreslå eller rösta på vilken person som helst som man tycker skulle passa till biskop. Men det blir ju inte så stor chans att den personen får många röster om detta inte är förankrat i förväg.
Rättelse!!! Detta är givetvis helt fel!!! Mitt misstag! Det går bara att rösta på dem som är nominerade i nomineringsvalet samt passerat behörighetskravet! Inga andra. OBS!!!!

När Visby är klar är det Göteborgs stift kvar. Den 7 december kommer Göteborg att hålla sitt nomineringsmöte på Svenska Mässan. Det kommer också att filmas och finns tillgängligt på webben om jag har förstått det hela rätt.

Du kan läsa mer om biskopsvalet i Göteborg här>>

Det finns möjlighet att föreslå kandidater på Göteborgs stifts webbsida fram till och med imorgon 30 november. Flera har gjort det och på webbsidan kan vi läsa följande förslag:

Dessa namn har hittills tackat ja till att publiceras på webben samt ställa upp i nomineringsvalet (26 nov 2010):

(På stiftets sida ligger presentationer dom PDF:er, men Brygubben har samlat ihop alla på sin blogg som du läser här>>, Stort TACK för det!)

Dan Bernspång

Maria Ottensten

Lars Hjort

Ingvar Humlén

Lars T Gåreberg

Fredrik Modéus ( Fredrik Modéus meddelar följande : Efter moget övervägande och med hänsyn till familjen har jag idag beslutat mig för att inte kandidera vid biskopsvalet i Göteborgs stift. 20101125)

Ewa Selin

Jonas Eek

Leif Nordlander

Per Eckerdal

Göran Lehnberg

Anders Runesson

Kerstin Hesslefors-Persson

Michael Persson

Helena Inghammar

Christer Gardemeister

Staffan Grenstedt

Anders Hult

Fredrik Modéus har alltså efter moget övervägande och samtal med sin familj meddelat att han inte längre ställer upp för nominering i biskopsvalet i Göteborg.

Det skall sållas ut fem namn av dessa på listan och eventuella andra namn som kan komma att nomineras den 7 december. Hearing kommer att äga rum under våren.

Jag bara hoppas att det blir kloka biskopar (i Visby och Göteborg) som kan se till det lilla sammanhanget (församling och stift) och det stora sammanhanget (Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan) - att det är visionärer och missionärer som står fast förankrade i trons mylla och hämtar näring från livets källa, Jesus.

Inga kommentarer: