27 sep. 2010

Kyrkomötets första dag

De ledamöter som inte kom i går kväll anlände till Uppsala i morse. Gruppmötet började 10.30 och vi har ägnat förmiddagen och eftermiddagen åt att gå igenom vad som kommer att hända, hur det fungerar och de olika skrivelserna - det vi hann.

Sen var det dags att komma igång även officiellt. Kyrkomötet samlade alla ledamöter kl 16.00 i Uppsalas universitets aula och ålderspresidenten Lars Rydje öppnade mötet.
Sen valde vi presidium och Gunnar Sibbmark (M) blev ordförande, Karin Perers (C) blev 1:e vice ordförande och Lars Rydje (S) blev 2:e vice ordförande.

Sen skulle vi välja valberedning som ska förbereda valet till alla utskotten som skall väljas i morgon. Och en efter en kommer de olika stora nomineringsgrupperna fram och föreslår "sina" namn. Och när alla har varit framme och föreslagit namn så visar det sig att vi har 16 namn till 15 platser.

Då vidtog en acklamation så att ordföranden skulle höra vilka namn som mötet röstade på. När acklamationen var slut hade ordföranden hört alla de första 15 namnen och skulle fastställa det resultatet. Då begärdes votering.

Eftersom det var personval måste alla namn skrivas på en röstsedel, alla ledamöter skriver sin egen lapp och alla ropas upp, en efter en och får lämna in sin lapp. Det tog sin lilla stund. Sen tog de nästan tre timmar att räkna alla rösterna - över 3000 röster. Och resultatet blev till slut de första 15 namnen.

Hur kunde det bli så här? Jo, kyrkomötet är uppbyggt på samma sätt som riksdagen och det är beroende på hur många mandat man har fått som avgör om man får plats i valberedningen eller hur många platser man får i utskotten osv. Gränsen går vid 16 mandat i kyrkomötet för att av "egen" kraft få en plats i kyrkostyrelsen, ordinarie platser i utskotten och i valberedningen.

Går man samman - som till exempel ÖKA och miljöpartister i Svenska kyrkan har gjort i en valsamverkan - så har de gemensamt 16 mandat och rätt till en plats, som de gemensamt har kommit överens om.

Så är systemet uppbyggt. Nu var det frimodig kyrka, som har 13 mandat, som föreslog att de skulle få ett person med i valberedningen. Men så blev det alltså inte. Om jag vill minnas rätt så fick frimodigs kandidat 75 röster av kyrkomötet. Men det räckte alltså inte.

Medan vi 251 ledamöter står ute i entrén och väntar på resultatet och väntar, frustrerad över att inte kunna använda tiden till något nyttigt, så får jag höra att detta hade kunnat klaras av på 10 minuter!

Tydligen hade teknikföretaget erbjudit ålderspresidenten (och ev någon mer, lite osäker på detta) att kunna göra omröstningen av valberedningen med enkla knapptryck. Helt säkert, ingen som kan spåra vem som har röstat vad. Läs upp namnen, tryck på knappen - ge ett färdigt resultat på 10 minuter. Ett system som används i riksdagen, kommunfullmäktige och andra officiella sammanhang.

Att tacka nej till det erbjudandet är nog det sämsta jag har hört idag. Jag var rejält upprörd och tycker faktiskt inte att man behandlar min tid på det här viset - eller någon annan i kyrkomötet heller för den delen.

Att vi skall ha demokrati och möjlighet att få välja, föreslå och rösta -självklart! Men att inte använda teknik som finns tillgänglig så att det går smidigt - det är oförsvarligt!

Efter mötet i aulan var avslutat hade POSK ett kort gruppmöte och sedan fick våra ledamöter gå och äta middag, gå till sitt hotell för att vara på topp till i morgon. I morgon har vi gruppmöte, sedan inledningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka, då även kungen och drottningen kommer att närvara. Sen är det dags att välja utskott och sen sätter utskotten igång att arbeta.

Inga kommentarer: