28 sep. 2010

Bort med partipolitiken i kyrkomötet


I Expressen>> finns en intressant artikel som avslutas med

Men det viktigaste är alltså att Svenska kyrkan begraver partipolitiken och för detta krävs ett beslut utanför kyrkan - av partierna. Mona Sahlins ord från förra året om att kyrkovalet "är lika viktigt som de andra valen" är illavarslande.
Det är politiskt på kyrkomötet - visst är det det. Jag håller med Expressen att partierna måste ta besluten att inte vara involverade i Svenska kyrkan. För visst är det konstigt att det finns socialdemokrater, folkpartister, moderater osv i Svenska kyrkan - men inte i andra frikyrkor. Har du sett några moderater, fisk, kd i styrelser hos katolska kyrkan, missionskyrkan, muslimska kyrkor osv?

Nej, det är alldeles för mycket partipolitik i Svenska kyrkan. Gärna politiker som engagerar sig i kyrkan - men då för att de är engagerade i sin lokala församling och vill ta ett lokalt och kyrkligt ansvar. Inte för att jag tillhör ett särskilt parti.

I POSKs handlingsprogram står det:
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti. POSK är uppbyggt av lokalorganisationer och stiftsorganisationer, och arbetet inom POSK följer svensk demokratisk tradition. POSK nominerar kandidater som är förtrogna med Svenska kyrkan och har ett engagemang i dess gudstjänst- och församlingsliv. POSKs kandidater är alltid partipolitiskt obundna i de kyrkliga sammanhangen, men vissa tar också samhällsansvar genom att verka inom ett allmänpolitiskt parti i exempelvis kommunen.
Följ gärna med på kyrkomötesbloggen>> vad som händer på kyrkomötet.

Inga kommentarer: