5 dec. 2012

Får vi tycka olika?

Funderar på detta med att tycka olika. Trots att vi är del av något gemensamt. När man är POSKare så känner man sig alltid glad när något går bra och det är en POSKare inblandad. Självklart.

På samma sätt kan man bli ledsen och oroad när det händer något som inte känns bekvämt, när det utdelas hårda ord - eller där vi helt enkelt faktiskt tycker väldigt olika.

Kan jag ändå vara med då?

Nu senast tänker jag bland annat på det beslut som kyrkonämnden i Lund har tagit med anledning av att strukturutredningens förslag går igenom. De har bestämt sig för att utlysa domprosttjänsten. Och då skriver tidningarna om detta.
Sydsvenskan: Domprost petas när församlingar slås ihop>>
Kyrkans Tidning: Utlyser tjänsten - fast domprosten vill vara kvar>>

Och i Göteborg förs det intensiva debatter och diskussioner inför stiftsstyrelsens beslut den 11 december huruvida Göteborg ska bli ett pastorat (som är det kyrkomötet beslutat) eller om stiftsstyrelsen beslutar sig för att dela upp samfälligheten i nio pastorat och därmed delar upp Svenska kyrkan i Göteborg.

Och där tycker vi olika. Några av oss tycker att nio pastorat är det allra bästa för kyrkan, några andra av oss tycker att ett pastorat är det allra bästa.
I Lund har de säkert diskuterat på liknande vis. Fördelar och nackdelar.

Det är jobbigt att inte tycka lika - men det är också det som är en del av styrkan. Vi är Guds barn, med en egen fri vilja. Med kloka tankar och möjlighet att kommunicera.

Så kan jag fortsätta att vara med i POSK även om andra inte tycker som jag - även om de agerar på ett sätt som jag inte skulle gjort i den situationen? Även om det kan upplevas som hårda ord och orättvist?

Ja, det tycker jag. Jag är inte överens med alla mina kamrater i POSK alla gånger. Men jag vet att vi kan dela gudstjänstgemenskap och nattvardsgemenskap tillsammans. Jag vet att vi kan mötas i bönen och i ordet. Och det är större och kan hjälpa mig att se mina kamrater med Jesus ögon. Så tar vi vara på mångfalden och respekterar individen.

POSKs vision
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro


Inga kommentarer: