3 dec. 2012

Kyrkoavgiften stabil

Ett pressmeddelande från Svenska kyrkan berättar om kyrkoavgiften i Svenska kyrkan
Svenska kyrkans webbsida>>

Kyrkoavgiften fortsatt stabil

2012-12-03 13:26
Xu117hwjkxsz3wdxkb6g
Verksamheten i Svenska kyrkans 1426 församlingar är till ca 80 procent beroende av kyrko- och begravningsavgiften. Ingen generell statlig finansiering utgår utöver den kyrkoantikvariska ersättningen. 
Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkoavgiftssatserna för 2013 är nu fastställda. Jämfört med förra året är det färre församlingar som höjer och fler som sänker sin kyrkoavgiftssats, visar sammanställningen. Medlemmarna i Svenska kyrkan betalar nästa år i snitt 1,24 procent av sin beskattningsbara inkomst i kyrkoavgift, lika stor andel som 2012. 

Begravningsavgiftssatsen ingår i kyrkoavgiftssatsen och uppgår till 0,25 procentenheter. Om man bortser från begravningsavgiften betalar medlemmen i snitt avrundat 1 procent av sin beskattningsbara inkomst i kyrkoavgift nästa år.

Av 764 församlingar med egen ekonomi och samfälligheter, är det 83 som höjer och 33 som sänker kyrkoavgiftssatsen. Förra året var motsvarande siffror 113 respektive 26 av 774 ekonomiska enheter. Höjningar av kyrkoavgiftssatser samt ökning av avgiftsunderlaget bidrar till att kyrkoavgiftsintäkterna totalt sett ökar.

Detta innebär att inför 2013 ökar den totala kyrkoavgiftsintäkten med cirka två procent jämfört med 2012. Detta efter flera års minskande avgiftsintäkter i spåren av den finanskris som inleddes hösten 2008. De lokala avgiftssatserna – klicka här.

Mer om kyrkoavgiften och vad den går till – klicka här.

Högst och lägstDen lägsta kyrkoavgiften i landet, 0,620 procent, har S:t Görans församling i Stockholm och den högsta, 1,79 procent, Dalhems församling på Gotland. Dessa kyrkoavgiftssatser exkluderar begravningsavgift.

Den lägsta begravningsavgiften har Danderyds, Tyresö och Lidingö församlingar i Stockholm samt Skeda-Slaka kyrkliga samfällighet i Linköping med 0,090 procent vardera. Den högsta begravningsavgiften om 0,760 procent har Övre Älvdals församling i Värmland.
Förklaringen till de stora variationerna av avgifterna ligger i avgiftsunderlaget. På landsbygden bor det färre medlemmar och många har lägre inkomster och pensioner än människor i storstäderna där många har arbete och högre löner.

År 2013 kommer det att finnas 1 426 församlingar i Svenska kyrkan. Kyrkan är för sin finansiering till största delen, cirka 80 procent, beroende av kyrko- och begravningsavgiften. Ingen generell statlig finansiering utgår utöver den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE), som 2012 var 460 miljoner kronor.
Från POSKs vision och program
I hela landet ska det finnas rimliga möjligheter att delta i kyrkans gudstjänstliv och verksamhet. POSK vill verka för att kyrkans system för ekonomisk utjämning ändras så att olikheterna i kyrkoavgift för personer med samma betalningsförmåga inte blir orimligt stora. För att på sikt klara ekonomin krävs också ändringar i församlings- och pastoratsindelningen.

Inga kommentarer: