21 nov. 2012

Kyrkomötet dag två

Som jag skrev tidigare så blev det ju inget beslut idag. Voteringsanläggningen fungerade inte. Utan det flögs in en ny från England.

Så vi använde hela dagen till att diskutera alla betänkandena. Från kl 9.00 till kl 23.00. Med lunchpaus och liten paus för kulturprisutdelning samt buffé i hallen.

Vi ägnade drygt 3,5 timme åt att diskutera Israel-Palestina-frågan. Viktigt. Men… diskussionen kom att handla om annat än vad som stod i betänkandet. En diskussion som inte borde förts på kyrkomötet tycker jag.

Samma sak när det gällde de kyrkliga utbildningarna.

Då saknade jag frågedebatten (även om det kanske inte var en superbra forum det heller). Men arenan att kunna ta upp en fråga som är viktig, kunna få ett svar och sedan få diskutera den - även om den inte kanske är kyrkomötets ansvarsområde.

Det saknas definitivt ett sådant forum.

Träffade ordförande Gunnar Sibbmark när jag gick hem. Han tror att hela dagen kommer gå åt att ta beslut. Vi får se om han får rätt. Det kan också gå fort. Då hoppas jag att presidiet erbjuder någon typ av föredrag eller annan verksamhet, så att vi inte bara får lulla omkring tills avslutningsmässan ska vara i domkyrkan kl 15.00.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Kulturstipendierna ja - det var roligt att konstatera att det var en POSKare med bland stipendiaterna. Åsa Bergius från Umeå.

Läs mer om stipendiaterna här:
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=943988

Kulturstipendier till verk om kärlek och förlust

Kyrkomötets ordförande Gunnar Sibbmark och ärkebiskop Anders Wejryd tillsammans med årets kulturstipendiater.Kyrkomötets ordförande Gunnar Sibbmark och ärkebiskop Anders Wejryd tillsammans med årets kulturstipendiater.
Foto: Magnus Aronson

Svenska kyrkan har ikväll, den 20 november, delat ut sammanlagt 500 000 kronor till nyskapande kulturprojekt om livsfrågor. Stipendieutdelningen ägde rum under kyrkomötets andra session i Uppsala universitets aula.

Svenska kyrkans kulturstipendier vänder sig till kulturarbetare inom alla konstformer. Genom stipendierna vill Svenska kyrkan uppmuntra till utbyte mellan kyrkan och kulturutövare i ett gemensamt nyskapande arbete kring livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv.
Från och med i år är antalet stipendieprojekt begränsade till fem, som fått 100 000 kronor var. Teman som stipendiaterna arbetar med är bland annat ung kärlek, förlust och meditation.

Inga kommentarer: