19 okt. 2012

KT frågar socialdemokraterna…

Kyrkans Tidning har nu uppmärksammat att socialdemokraternas partistyrelse har antagit det kyrkopolitiska programmet som socialdemokraterna ska driva inför kommande mandatperiod.

De frågar gruppledare Olle Burell varför partiledningen, som består av olika trosinriktningar och av ateister, ska vara med och besluta om det kyrkopolitiska programmet.

Jag uppmärksammade att socialdemokraternas partiledning antagit deras program den 12 oktober här>>

Kyrkans Tidning: Hallå där… Olle Burell…>>

Hallå där…

…Olle Burell, gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet. Er partistyrelse har antagit partiets nya valmanifest inför kyrkovalet 2013. Hur ser du på att det antas av partistyrelsen, alla ledamöterna är ju inte medlemmar i Svenska kyrkan? 
Och Morgan Johansson var tidigare ledamot i Humanisternas styrelse, medan Mariam Osman Sherifay är muslim?
-Jag ser det som en kvalitetssäkring av förslaget som vi i den kyrkopolitiska gruppen tog fram. Vi i gruppen vill inte driva en politik som kränker någon, varken muslimer, humanister eller andra, så jag ser inget problem med att partistyrelsen fastställer det. Snarare tvärt om.
I manifestet beskrivs Svenska kyrkan som en viktig resurs i arbetet för solidaritet, mänskliga rättigheter och religionsdialog och som en kraft i arbetet mot rasism och klassklyftor.
Kyrkoordningen beskriver Svenska kyrkans uppgift som att bedriva mission, diakoni, undervisning och att fira gudstjänst.
Lägger ni partiets politiska agenda på kyrkan?

- Vi vet vilka kyrkans grundläggande uppgifter är, men det här är en valplattform så vi har velat välja ord som engagerar och är konkreta så att människor förstår vad vi vill. Och den första punkten i programmet, kyrkan ska visa lyhördhet och omsorg vid konfirmation, vigslar och begravningar, handlar ju om gudstjänster.
- Svenska kyrkans medlemsstudie 2010 visade att de kyrkliga handlingarna är viktiga för människors möte med folkkyrkan, liksom diakonin, kyrkorna och kyrkogårdarna. Så vi har lyft fram de ämnena också.   
En av de tolv punkterna i manifestet lyder: Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan. Det är den punkt i manifestet som har den tydligaste kopplingen till teologisk debatt.
Tycker ni att de är kyrkans viktigaste teologiska frågor?

- I ett valmanifest tar vi fram frågor som skiljer oss från andra nomineringsgrupper. Utan oss hade kyrkan inte haft vigselrätten kvar och homosexuella hade inte kunnat gifta sig i kyrkan. Vi valde att driva frågorna, vi är stolta över det, men de ställningstagandena måste försvaras. Det finns hela tiden de som vill vrida klockan tillbaka. Det kan komma ett ”backlash”, det har vi sett i jämställdhetsfrågan.
Hur väl hanteras frågor om mission, diakoni, undervisning och gudstjänst av riksdagspartier?
- Vi hanterar dem bra. Socialdemokraterna är för ett religionsneutralt men religionsvänligt samhälle, vi är en folkrörelse som ställer upp på arenor som är öppna för demokratisk påverkan och är viktiga sammanhang för att utveckla Sverige som välfärdssamhälle för alla.
- Vi som kandiderar ser det politiska engagemanget som ett sätt av flera att uttrycka vår kristna tro, vi ser inga motsättningar mellan ett samhällsengagemang och ett kristet. Gör någon det finns det många andra nomineringsgrupper att rösta på i kyrkovalet.
Kristoffer Morén
010-199 34 74
Foto: Kyrkomötet/IKON

Inga kommentarer: