26 okt. 2012

Folkkyrka - lästips om två böcker

Forskningsenheten i Svenska kyrkan har givit ut två böcker som handlar om folkkyrkan. Det står att läsa på intranätet.
Så om du inte har något att göra till helgen så kan du läsa dessa två böcker. De finns också att ladda ner som pdf här>>

Eller så läser du dem direkt i ISSUU här nedan.

Den första boken heter Folkkyrka nu? och vill öppna för samtal om Folkkyrkan idag. Den bygger på möten i tre olika stift och är redigerad av Urban Claesson.

Open publication - Free publishing - More folkkyrka

Den andra boken heter Folkkyrkotanken - innehåll och utmaningar, och presenterar studier gjorda under 2000-talet. Redaktionen hoppas att översikten kan ge ökad förståelse för idén om folkkyrkan. 
 Ur POSKs vision och program:
Svenska kyrkan är en folkkyrka, en öppen kyrka som har ansvar för alla som bor i landet och därför inbjuder alla att delta. En kyrka som inte kräver personlig bekännelse av sina medlemmar behöver, för att behålla sin identitet, ha medarbetare som är förpliktigade till kyrkans lära genom vigning till biskop, präst eller diakon. Vigningstjänsten är ett uttryck för viljan till livslångt uppdrag i kyrkan under självständigt läroansvar.

Svenska kyrkan har uppdraget att ge tron vidare i varje tid. POSK anser att det är nödvändigt med en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan ska församlingen kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande vuxenundervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans tro och gemenskap.

För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa relationer med så stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter samt delaktighet och ansvarstagande i samhället. Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka

Inga kommentarer: