21 sep. 2012

Lutherjubileum 2017

Blev idag uppmärksammad på att det finns en särskild sida för det Lutherjubileum som planeras 2017 - 500 år efter reformationen.

Förra året antog kyrkomötet en motion som jag hade skrivit, där jag ville att man skulle undersöka och planera ett firande 2017.

Och nu finns det alltså en webbsida med information om hur långt planeringen kommit hittills.
http://svenskakyrkan.se/reformationsjubileum2017

Där ser man. Mitt i all strukturutredning och långa utredningar och remisser och debatter - så kan vi få fira lite Luther också.

Så här skriver kyrkokansliet under rubriken "En nyckel till vår tid? Varför ska man fira reformationen idag?

Varför skall man fira reformationen idag?

• Svenska kyrkan är för det första världens största lutherska kyrka. 500-årsjubileet kan därför utgöra en rik möjlighet till teologisk fördjupning. I en tid präglad av media och snabba förändringar är det viktigt att Svenska kyrkan tar sig tid att fördjupa vad hon som luthersk kyrka står för. Den tyske Lutherambassadören Margot Kässmann har sagt: ”Luther krävde både Bibeln på tyska och skolor för alla. Det är viktigt med en bildad tro som kontrast till karnevaliseringen av livet där allt blir till underhållning och passivisering.”
• För det andra kan man se reformationen i ett bredare perspektiv som en nyckel till vår egen tid. Reformationen innebar mycket mer än att Luther spikade upp sina teser på slottskyrkan i Wittenberg. Alla kristna kyrkor i västra Europa, inklusive den katolska, reformerade sig under 1500-talet. Individen och dennes direkta kontakt med Bibeln kom att bli viktigare. Som följd av detta blev läskunnigheten och undervisning ett allt starkare historiskt tema. Den enskilde skulle själv ta till sig evangeliet. Att på detta sätt frigöra och lyfta fram individen levde vidare utanför kyrka och kristen tro under 17- och 1800-tal. Upplysningen innebar en fortsättning på reformationen som uttryck för tro på individens övertygelse.
• Jubileet kan också bli ett tillfälle att ifrågasätta den vanliga bilden av Luther som svenskens glädjedödare. Luther stod med sitt budskap nog snarare för levnadsglädje än bister självdisciplin.

Svensk Kyrkotidning skriver också om Lutherjubileet>>

Inga kommentarer: