21 sep. 2012

Kyrkomötet drar igång på tisdag

Från Svenska kyrkan kommer pressmeddelande om Kyrkomötet som startar på tisdag nästa veckan.
Mynewsdesk: Kyrkomötet i Uppsala: Stor strukturförändring och satsning på kyrkans undervisning>>

Kyrkomötet i Uppsala: Stor strukturförändring och satsning på kyrkans undervisning

Kyrkomötet i Uppsala: Stor strukturförändring och satsning på kyrkans undervisning
Gunnar Sibbmark, kyrkomötets ordförande. Foto: Magnus Aronson/IKON
Nästa vecka inleder kyrkomötet höstens första session. 62 motioner och fem skrivelser ska behandlas - däribland skrivelsen Strukturfrågor, som föreslår en framtida organisation för Svenska kyrkan. Kyrkomötet ska också besluta om en satsning på kyrkans undervisning och mission på sammanlagt 60 miljoner kronor.
Till årets kyrkomöte har 62 motioner kommit in. Nedan följer en ämnesvis sammanställning av motionerna. Klicka på respektive rubrik för att läsa motionen. Kyrkostyrelsens fem skrivelser – däribland Strukturfrågor och Verksamhet och ekonomi 2013-2015 samt mer information om kyrkomötet, ledamöterna och programmet finns på kyrkomötets webbplats.

MOTIONERNA ÄMNESVIS
Internationella frågor och mission
Motion 2012:06 Internationell konferens för förföljda kristna
Motion 2012:22 Tillsätt ett råd med ansvar för mission i Sverige
Motion 2012:23 Förtydliga missionen i Sverige
Motion 2012:30 Fond för systerkyrkor
Motion 2012:49 Det palestinska kairosdokumentet
Motion 2012:51 Israel-Palestinafrågan
Motion 2012:55 Kairos Palestina - det rätta ögonblicket
Strukturfrågor
Motion 2012:21 Partiella samfälligheter
Motion 2012:41 Partiella samfälligheter
Motion 2012:42 Övergångsbestämmelser för Göteborgs kyrkliga samfällighet
Motion 2012:45 Pastorala strukturer för Svenska kyrkan
Motion 2012:52 Val av församlingsråd
Motion 2012:61 Huvudgudstjänster i pastorat
Miljö- och energifrågor  
Motion 2012:03 Inrättandet av stipendier för natur- miljö- och kulturmiljövård
Motion 2012:08 Fördjupad kunskap i ekologi och miljökunskap i våra olika utbildningar
Motion 2012:09 Svenska kyrkan bör ta ett större miljöansvar än andra
Motion 2012:11 Hållbart skogsbruk
Konfirmation
Motion 2012:01 Flerårskonfirmation
Motion 2012:17 Kvalitetsverktyg i konfirmandarbetet
Motion 2012:18 Svenska kyrkans konfirmandarbete och undervisning i alla åldrar
Motion 2012:62 Vägval konfirmation
Kulturarvs- och kyrkobyggnadsfrågor
Motion 2012:19 Kyrkoantikvarisk ersättning
Motion 2012:44 Vård och underhåll av kyrkobyggnader
Därutöver föreslås olika åtgärder för församlingsutveckling, prästers och diakoners ställning och uppdrag samt för att tillvarata barnkonventionen och valfrågor. Samtliga motioner finns här.

Inga kommentarer: