15 sep. 2012

1 år kvar!

Idag, 15 september, är det precis ett år kvar till nästa kyrkoval. Det har gått tre år sedan förra kyrkovalet.

Vad har då hänt under de här tre åren? Jag vet inte vad som har hänt i din församling, men jag förmodar att ni har firat gudstjänster varje vecka, haft konfirmander och annan verksamhet. Begravningar, vigslar, samtal, körer och allt som kommer församlingen till. Viktiga och livsavgörande möten med människor.

En levande verksamhet som görs möjlig av att människor är med och tar ansvar. Ser till att det finns lokaler, pengar och personal. Människor som kanske inte bara ger av sin tid som förtroendevald utan också som frivilliga i körer, bönegrupper, besöksgrupper, alphagrupper och annan verksamhet.

I varje församling finns många brinnande människor. Vi måste hjälpa till att se alla dessa. Och vi ska hitta alla dem som vill vara med och ta ansvar som förtroendevalda. Fråga dem nu "–Vill du vara med och sitta med som förtroendevald i församling?"

Nu ska vi berätta vad vår POSK-grupp har gjort under de tre förgående åren, vad vi tänker göra under det kommande året fram till valet - samt vad vi vill fortsätta ta ansvar för när vi får förnyat förtroende i det kommande kyrkovalet!

Idag, 15 september, är det precis ett år kvar till nästa kyrkoval.

Ur POSKs vision och program:

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Inga kommentarer: