24 aug. 2012

Skara stift får ny biskop på söndag

 Från Svenska kyrkans MyNewsDesk>>

På söndag får Svenska kyrkan en ny biskop

2012-08-20 
- Den öppna boken påminner mig om min familjetillhörighet där boken, i över 200 år, spelat en central roll. Naturligtvis är den öppna boken också en symbol för Böckernas Bok. Bibeln ska vara en öppen bok - sliten snarare än sluten, beskriver Åke Bonnier sitt biskopsvapen för Skara stift.

På söndag den 26 augusti vigs Åke Bonnier, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och e o hovpredikant, till biskop för Skara stift. Vigningen äger rum kl 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Anders Wejryd i närvaro av Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster samt kronprinsessan Victoria.

Åke Bonnier valdes till biskop i mars då han i den avgörande valomgången fick nära åttio procent av alla röster. Efter 54 år i Stockholm ska han lära känna en helt annan del av landet och ett annat stift med betydligt mer landsbygd. – Jag kommer att ompräglas, konstaterar han.

Mellan tradition och förnyelseÅke Bonnier tror på möten och dialog. Han nämner vikten av att lyssna, samtala, be och skratta tillsammans. Att visa på Jesus i ord och handling är förstås viktigt för en biskop i Svenska kyrkan. Detta kan göras på många olika sätt.
– Det gäller att balansera mellan tradition och förnyelse i sättet att framföra budskapet, säger han.

BISKOPSVAPNET

Åke Bonniers personliga kommentar:
På söndag får Svenska kyrkan en ny biskop"På en röd botten framträder en öppen bok i silver och ett Kristusmonogram i guld ovanför den öppna boken. Mitrans linjer antyder delar av ett Kristusmonogram. Kräklans övre del, den öppna öglan bildar tillsammans med de korslagda strålarna, också de, samma monogram.

Biskopsmottot i blått på det silverfärgade bandet nedanför skölden är hämtat från Bo Setterlinds psalm nr 17 i den ekumeniska delen i Den Svenska Psalmboken.

Kristusmonogrammet i skölden, i kräklan och med antydan i mitrans linjer är uttryck för den tro på Jesus Kristus som bär mig. Solus Christus, säger Martin Luther. Jag vill, i samklang med det, i ord och handling, i mitt liv och i min gärning, tala tydligt om Jesus och inspirera andra att göra detsamma. Till detta har jag både som präst och biskop vigt hela mitt liv. Jesus själv talar också om att vi får ha Honom mitt ibland oss (Matt 18:20).

Kristusmonogrammet mitt över den öppna boken vittnar om detta.
Den öppna boken påminner mig om min familjetillhörighet där boken, i över 200 år, spelat en central roll. Naturligtvis är den öppna boken också en symbol för Böckernas Bok. Bibeln ska vara en öppen bok, läst, tolkad och levd i det enskilda och kollektiva livet. Därför är boken öppen. Sliten snarare än sluten.

Den röda färgen var betydelsefull i min barndom, min favoritfärg. Färgen är också Andens, martyriets och kärlekens färg. Må den heliga Andens vind fortsätta att blåsa över Skara stift och må vi alla vara 'martyrer' (av nytestamentlig grekiska martyria - vittne) som vittnar om vår Herre i och genom den ömsesidiga kärleken som alltid tar initiativet. Genom allt detta, och ännu mer, får vi ge Jesus äran!"

Inga kommentarer: