29 aug. 2012

3200 personer till Världens fest

I ett pressmeddelande från Lunds stift kan vi läsa följande:

Världens fest i Malmö lockar över 3 200 deltagare


Den 7-9 september bjuder Svenska kyrkan in alla som är intresserade av internationella framtidsfrågor till Världens fest i Malmö. Det blir tre dagar av seminarier, workshops, konserter, gudstjänster och andra happenings. Över 3 200 deltagare har anmält sig från hela landet. Dessutom finns det över 40 öppna programpunkter dit alla är välkomna och där ingen anmälan behövs.
Världens fest är ett stort internationellt möte med gäster från hela världen vilket också avspeglas i programmet. Syftet är att synliggöra och väcka intresse för Svenska kyrkans internationella arbete. Fokus ligger på hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och kyrkan i världen.

Den som har anmält sig till Världens fest kan välja mellan ett 50-tal olika seminarier och workshops där ett aktivt deltagande står i centrum. Ämnena är allt från hållbar välfärd och framtidens bistånd till människohandel, praktisk religionsdialog och flyktingströmmar i världen. Kulturen har också en stor plats under festen – musik, dans och teater utlovas.
Även om man inte har anmält sig kan man ta del av Världens fest genom de öppna programpunkterna dit alla är välkomna. Till exempel blir det en stor fest på Stortorget på lördagskvällen med konsert, cirkus och manifestation, och på söndagen firas en utomhusgudstjänst på samma torg. Och allt är gratis!

Program och medverkandeKomplett program och övrig information finns samlat på Världens fests egen webbplats.
Hela programmet: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=894101
De öppna programpunkterna: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=910766
Bland talarna finns till exempel Margot Wallström, Marika Griehsel, Doreen Månsson, ärkebiskop Anders Wejryd och Lunds stifts biskop Antje Jackelén: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=862588.

För mer information om Världens fest Peter Lindberg, projektledare för Världens fest, telefon 046-15 55 35, 0709-61 89 67 

Daniel BramsellPressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Som jag har skrivit förut (här) så är ju inte nomineringsgrupperna välkomna att ställa ut på utställartorget. Det är bara att beklaga att Svenska kyrkan inte tar chansen att låta de nomineringsgrupper som är villiga att berätta om sitt internationella arbete och vad de tänker om framtiden, finnas med bland utställarna.

Men jag kommer att vara med ändå i Malmö ändå. Så om du kommer till Världens fest så hoppas jag att du kommer fram och hälsar på mig. Jag hoppas att du kommer att se att det är jag, när jag är där.

Jag har också blivit tillfrågad att vara med i ett panelsamtal. Mer om det får jag återkomma till. 

Inga kommentarer: