17 juli 2012

Vad vill (S) med Svenska kyrkan?

Vad vill (S) med Svenska kyrkan? Den frågan ställer sig Annika Borg på Kristen Opinions blogg.
Läs hela inlägget här>>
Annat som surrades om var varför en del politiska partier hänger fast vid Svenska kyrkan efter den så kallade skilsmässan mellan kyrka och stat. Socialdemokraterna till exempel. Varför gör man inte som M, och säkert snart också C, och hoppar av kyrkopolitiken och lämnar kyrkan till kyrkan?
Kan det vara så att S i kyrkan ser Sveriges största ”folkrörelse” och att denna kan användas för att föra ut det egna politiska budskapet? Rikstäckande och resursstark (än så länge) är kyrkan ju också.
När man följer positioneringar och ageranden från makteliten inom Svenska kyrkan kan man ju faktiskt konstatera att socialdemokratisk partibok verkar vara en av de avgörande kriterierna för inflytande.
Frågan om de politiska partiernas fortsatta inblandning i kyrkopolitiken är alltid aktuell. För oss i POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan är det fullständigt självklart att ställa frågan - vad gör de politiska partierna i kyrkan?

Hur kan socialdemokraterna motivera att de fortfarande är så djupt engagerade i just Svenska kyrkan? I vilken annan organisation eller frikyrka ställer socialdemokratiska partiet upp, satsar partiets pengar och beslutar om vilka frågor som ska drivas?

Förutom socialdemokraterna är det centerpartiet och sverigedemokraterna som är kvar som parti. Alla de övriga partierna har på ett eller annat sätt klippt navelsträngen till sina moderpartier.

Nu har ju socialdemokraterna fått sin partiledares hustru som kampanjledare för kyrkovalet. Hon sitter också i stiftsstyrelsen i Stockholm. 
Valblogg för POSK: (S) satsar inför kyrkovalet>>

Det är alldeles utmärkt och hennes erfarenheter tillför säkert mycket - men att hon måste ställa upp på en socialdemokratisk lista och driva socialdemokratisk politik i kyrkan är inte bra. Det måste vara kyrkans frågor som ska vara i första rummet - inte partiets!

Jag hoppas verkligen att kyrkovalet 2013 är det sista kyrkoval där vi kommer att ha politiska partier på kandidatlistorna!

Ur POSKs vision och program:

POSK – ett gott val

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti. POSK är den klart största grupp som förser kyrkan med beslutsfattare och samtidigt står helt självständig från de politiska partiorganisationerna. POSK bidrar på alla nivåer aktivt till utvecklingen av Svenska kyrkan.
(…)
POSK strävar efter att våra representanter ska vara kunniga och kompetenta. De har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan, drivs av sitt engagemang för kyrkan och har förmåga att stimulera andra att stiga fram och ta ansvar. POSK driver fram förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll, och göra kyrkan synlig i samhället. POSK är med och bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.

Inga kommentarer: