5 apr. 2012

Skrota partipolitiken


.kr (kristdemokrater i Svenska kyrkan) är på hugget i Kyrkans Tidning. Deras ordförande Bertil Olsson har skrivit en debattartikel där han uppmanar de politiska partierna att lämna kyrkopolitiken.
Kyrkans Tidning: Skrota partipolitiken>>
Är det inte nu dags att börja fundera över ett helt nytt system för val inom Svenska kyrkan, där personligt förtroende betyder mer än grupptillhörighet?

Vi utmanar nu den grupp som de moderata kyrkopolitikerna håller på att bilda att ta initiativ till att samla alla fri­-stående nomineringsgrupper till diskussion om ett valsystem, som en gång för alla får bort de politiska partiernas möjligheter att styra Svenska kyrkan.
.kr försökte ju redan inför förra valet att köra en personvalskampanj. Deras kampanj heter www.personval.nu .

POSK vill också skrota systemet där partipolitiken är dominerande i kyrkovalet. Så här skriver POSK i sitt program:

Ett enklare och billigare valsystem bör införas. Indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte speglar bättre dessas uppgifter. Stiftsfullmäktige behandlar frågor som rör församlingar, inte enskilda medlemmar. De frågor som kyrkomötet behandlar rör i första hand kyrkans interna regelsystem och dess verksamhet på nationell nivå, det vill säga församlingarnas gemensamma arbete och kyrkans identitet. Särskilt viktig är behandlingen av lärofrågor.

POSK menar därför, att ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte måste ha en församlingsförankring och bör väljas indirekt, av kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd. För kyrkans trovärdighet måste partipolitiseringen brytas. Svenska kyrkans beroende av de politiska partierna är ett arv från den tid när kyrkan var en del av den offentliga sektorn. Kyrkan måste nu tydligare framträda som trossamfund och folkkyrka. På församlingsnivå bör kyrkliga val bli personval.

Visst vore det intressant med en diskussion mellan de olika nomineringsgrupperna när det gäller vårt fortsatta valsystem. Vi i POSK tror att partidominansen endast är en 100-årig parentes. (om ens det).

När ska till exempel socialdemokraterna inse att det är väldigt, väldigt konstigt (och en trovärdighetsfråga) att engagera sig endast i ett trossamfund i Sverige - 0ch så helt dominera detta?

.kr har också en annons i Kyrkans Tidning, där de söker en kampanjledare samt en organisationssekreterare som kan leda deras valkampanj. Frimodig kyrka har ju redan beslutat att anställa tre inspiratörer på vardera 20 procent fram till valet. Vilket innebär att jag får "kollegor" inför kyrkovalet.

Foto: IKON

Inga kommentarer: