2 apr. 2012

Novelltävling med doptema

I Sollentuna församling i Stockholms stift har församlingstidningen Kyrkporten utlyst en novelltävling med tema dop. Så här står det på församlingens webbsida:
Novelltävling med doptema

Lämna ditt bidrag senast fredag 15/6

Gillar du att skriva skönlitterärt? Svenska kyrkan Sollentunas församlings-tidning Kyrkporten utlyser en novelltävling med temat dop. Du får själv välja hur du gestaltar temat.

Längd: 2 000– 5 000 tecken inklusive mellanslag.
Deadline: Vi vill ha ditt bidrag senast fredagen den 15 juni. Texten får inte ha varit publicerad tidigare.
Pris: 1:a pris 3 000 kronor, 2:a pris 1 000 kronor och 3:e pris 500 kronor. De vinnande bidragen publiceras i Kyrkporten.

Tävlingsbidragen skickas till helene.holmstrom@svenskakyrkan.se eller Svenska kyrkan Sollentuna, Kyrkporten, Box 13, 191 21 Sollentuna.

Inga kommentarer: