25 apr. 2012

1 maj får vi ny begravningslag

Den 1 maj införs en ny begravningslag i Sverige. Det har jag nämnt här förut på bloggen. Den lagen innebär bland annat att en begravning måste äga rum en månad efter dödsfallet - om inget uppskov har beviljats. Förut var den tiden två månader. Möjligheterna till uppskov skärps också.

Så här skriver Svenska kyrkan i ett pressmeddelande.

Kortare tid att planera begravning


Kortare tid att planera begravning
Foto: Magnus Aronson/IKON
Ny begravningslag träder i kraft vid månadsskiftet och innebär en kortare tid mellan dödsfallet och gravsättning eller kremering. En övervägande majoritet, 81 procent, av begravningsceremonier i Sverige är begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan. Det visar färsk statistik från 2011.
Den 1 maj träder en ny begravningslag i kraft. Enligt den nya lagen ska gravsättning – jordbegravning eller kremering – ske inom 30 istället för 60 dagar efter dödsfallet.
-   Det går alltid att ordna en begravning inom den tid som lagen kräver, säger Lars Åstrand, ärkebiskopens kaplan i Uppsala.
-   Då man som anhöriga ofta har önskemål om veckodag och tid, kyrka, kanske präst eller musiker är det viktigt att planering börjar så snart som möjligt. Tidpunkten för begravning ska också gå ihop med almanackan för alla dem som vill vara med och ta farväl.
STATISTIK
Statistik om begravningar enligt Svenska kyrkans ordning finns att hämta på kommun, läns- och församlingsnivå i vårt pressrum.
HUR GÅR DET TILL?
Att planera en begravning är dödsboets ansvar. En enkel beskrivning om de olika delarna och svar på de vanligaste frågorna hittar du här.
OLIKA BEGRAVNINGAR
Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. En begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning äger i regel rum i en kyrka, ett kapell eller ett krematoriekapell. Jordbegravning, minnesstund, kremering etc. – läs mer om de olika alternativen här.
FAKTA
Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter är huvudmän för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

Hur kommer detta att påverka församlingarnas verksamhet och planering? Hur kan vi möta de önskemål om plats och tider som våra medlemmar har? För vems skull har vi begravningen och vad är det viktiga i den gudstjänsten? Det här tål att tänka på flera gånger tror jag.

Biskoparna har skrivit om begravningar i ett biskopsbrev. Det första kom ut 2006 och det uppdaterades 2008. Kanske är det dags att se över det igen? (Du kan hitta alla biskopsbrev här, i kolumnen till höger>>)

Ur POSKs program:
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa kontaktpunkter med så stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter och delaktighet i samhället. Centrum i kyrkans liv är alltid gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

Inga kommentarer: