5 mars 2012

Ny samordnare för Ideellt forum

Från Ideellt forums blogg och pressmeddelande får vi nyheten att Fredrik Hedlundh nu har fått en ersättare och JanOlof Nordström, präst, tar över som samordnare. Han startar i maj.

Pressmeddelande 2012-03-05


Ladda ner pressmeddelandet

Ny samordnare för Ideellt forum

Första maj får nätverket Ideellt forum i Svenska kyrkan en ny samordnare. JanOlof Nordström, Örnsköldsvik tar över som samordnare efter Fredrik Hedlund som efter knappa fem år går vidare inom Sensus studieförbund.

- Vi är väldigt glada för rekryteringen av JanOlof säger Boel Skoglund, ordförande för nätverket. Vi är övertygade om att hans breda erfarenhet av ideellt arbete i flera sammanhang - kyrka, idrott och musik - kommer att utveckla nätverket.

JanOlof Nordström är teolog och präst. Han kommer närmast från en tjänst som komminister i Sidensjö församling, Härnösand stift. Han har sin bakgrund i kyrkans värld och inom idrottsrörelsen.


- Jag ser fram emot utmaningen och rollen som samordnare för nätverket. Jag brinner för sammanhang och samverkansformer där samhällets olika goda krafter tillsammans kan verka för en rimligare värld. Jag har en stor tilltro till individens inneboende förmåga och möjlighet att växa. Jag vet också att engagemang ger mera tillbaka till mitt liv än vad det kostar i tid och kraft, säger JanOlof Nordström

- Församlingssyn och ideologisk grund för att utveckla idealitet har alltid varit nerven för Ideellt forum. JanOlof har en förmåga att låta den akademiska teologin översättas till handling. På så sätt skapas utrymme och delaktighet för många i församlingslivet. JanOlof har en gedigen förankring hos flera av nätverkets huvudmän. Han har också ett särskilt intresse för ungas ideella engagemang i Svenska kyrkan. Därför tror vi att nätverket får en bra samordnare i JanOlof, fortsätter Boel Skoglund.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Tillsammans vill vi skapa ett nätverk kring delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet.
Ideellt forum vill lyfta fram idealitetens betydelse i församlingslivet. Målsättningen är att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag.
Nätverket består av 25 huvudmän och ett stort antal anslutna församlingar och arbetar främst med utbildning och mötesplatser som främjar delaktighet och engagemang.

Frågor och kontakt

Boel Skoglund, ordförande Ideellt forum, 0435-54270
Carina Öjermo, Sensus studieförbund, 08-406 16 68
Lisa Trovik, Sigtuna folkhögskola, 08-592 582 28

Inga kommentarer: