16 mars 2012

Kort rapport

En kort, kort rapport från Gudstjänstfestivalen i Göteborg. Jag twittrar under @CarinaER och om du vill, hänger du med på #gdtj12 där vi är några som twittrar.

På förmiddagen var jag på ett seminarium om trenderna i den nya kommande kyrkohandboken. Nu strax börjar ett seminarium "Heligt år - kyrkorådet som tillgång i tidevarvslöst samhälle" med Bo Brander, Fredrik Modéus och Karin Burstrand.

Det är många här och det är spännande. Många olika typer av gudstjänster att var med och fira. Förhoppningsvis ger det nya perspektiv och infallsvinklar. Igår var jag med på en vismässa och en Bob Dyland-mässa.

Men höjdpunkten blir Allsångsmässan på lördag kväll kl 20.00 i Annedal. Ett projekt där jag varit med och kommit med idén. Välkommen om du är i Göteborg! Det blir allsång med kända schlager och sånger.

Inga kommentarer: