7 mars 2012

Anmäl dig till årsmötet 2012


Nu går det att anmäla sig till POSKs årsmöte den 5 maj i Linköping.

Varje stiftsförening får skicka minst tre ombud. Men alla POSKare är välkomna att delta i årsmötet.
All information om årsmötet samt anmälningsblankett hittar du på vår webbsida här>>

Den viktigaste punkten på årsmötet är fastställandet av vår vision och program inför den kommande mandatperioden.

Inga kommentarer: