22 dec. 2011

Kristna ökar och minskar


Tidningen Dagen har en artikel om antalet kristna i världen. På hundra år har antalet kristna ökat rejält. Från 600 miljoner till 2 miljarder. Å andra sidan så har världens befolkning ökat så mycket så att om man ser det rent procentuellt så har antalet kristna minskat något, från 35 procent till 32 procent.

Mellanöstern, där kristendomen startade, är numera inte en kristen region. Endast 4 procent är kristna i mellanöstern. Det har skett enorma förskjutningar i var de kristna finns idag.
Även om Europa och Amerika fortfarande är till övervägande delen kristna områden (63 procent), så är siffran betydligt lägre än 1910 (93 procent). Samtidigt har kristendomen växt enormt söder om Sahara och i Asien och stillahavsområdet. I Afrika har andelen kristna ökat från 9 procent till 63.
(…)
Studien visar också att kristna skiljer sig åt teologiskt, likaväl som geografiskt. Hälften är katoliker. Protestanterna utgör cirka 37 procent och ortodoxa cirka 12 procent av världens kristna. Andra grupperingar som mormoner och Jehovas Vittnen sägs utgöra en procent av den kristna befolkningen.
Artikeln bygger på en rapport från "Pew Research Centers Forum för religion och offentligt liv".
Pew Research>>
Hela utredningen>>

Dagen: Så många kristna finns det i världen>>

Inga kommentarer: