15 dec. 2011

Bibeln översatt på fyra år

I dagens Kyrkans Tidning som kom i brevlådan i morse fanns en stor artikel (sid 18-19) av domprost Anders Alberius om den engelska bibeln som blivit översatt på fyra år.
(Artikeln finns inte på nätet och det finns heller ingen blädderbar Kyrkans Tidning på nätet ännu).

Översättningen på fyra år ska jämföras med Bibelkommissionens översättning som tog 29 (!) år.

Översättningen som gjordes på fyra år gick, enligt artikeln, till på det här viset.

Man använde 120 översättare från 23 kyrkofamiljer och etniska grupper och 500 bibelläsare från olika bakgrunder. Och man använde sig av det digitala mediet som kunde snabba upp processen betydligt.

Common English Bible from Common English Bible on Vimeo.

Visst är det här spännande? Vårt svenska bibelsällskap håller ju på att samla in pengar för att kunna göra en ny översättning av vår svenska bibel. Kanske kunde det här vara ett sätt att arbeta?

Bibelns dag firar vi 22 januari 2012. Temat är "Skäms inte för evangeliet">>

Inga kommentarer: