27 nov. 2011

Tänd hoppet om ett bättre liv

Från Svenska kyrkans webbsida hämtar jag följande informations om årets julkampanj som pågår mellan 27 november - 6 januar.>>

För tolvårige Edmuso Ednilson i Brasilien är våldet vardag.Personalen vid kyrkans ungdomscenter gör allt för att ge barnen hopp och självkänsla.

Tänd hoppet om ett bättre liv

För tolvårige Edmuso Ednilson i Brasilien är våldet vardag. Personalen vid kyrkans ungdomscenter gör allt för att ge barnen hopp och självkänsla.

För soldaten är våld ett jobb, för gatubarnet en överlevnadsstrategi. I hemmet är våld ett maktmedel. Svenska kyrkans julkampanj berättar om insatser som får pojkar bort från gatan och män att välja bort våld.

Världen över finns män som mer eller mindre ofrivilligt dras in i ett liv kantat av våld. Det handlar om krig, våld i samhället och på gatan, och inom den egna familjen.

Varje man och kvinna har rätt att leva liv i trygghet. Ofta bidrar föreställningar om hur en ”riktig” man ska vara till otrygghet. Ett exempel är när män förväntas vara starka, dominanta och inte visa rädsla eller underlägsenhet. Det leder till att män i högre grad än andra både utövar och drabbas av våld.

Våldet drabbar Guds avbild

Våldet drabbar Guds avbild - män, kvinnor och barn vars mänskliga värde och rätt borde ses som heligt för oss alla.

Men en annan väg är möjlig. En tryggare och fredligare tillvaro, bättre möjligheter för unga män att försörja sig och skapa sig en god framtid och en mer mångfasetterad syn på vad det är att vara man, kan ge fler möjligheten att vägra gå våldets väg.

Kyrkan vill stärka individen

En viktig del av kyrkans arbete i världen är att stärka individen genom att återuppväcka människors initiativförmåga, att återställa hoppet om möjlighet till utbildning, en meningsfull vardag och en trygg tillvaro.

En annan viktig del är fokus på könsroller och maskulinitet. Om vi inte arbetar med männens egen maskulinitet och könsroller så blir det svårt att arbeta med jämställdhetsfrågor.

Trygga män väljer inte våldets väg. Trygga män som vet vem de är ger i förlängningen trygga familjer och trygga samhällen.

Magdalena Wernefeldt

Foto: Eva Pérez Järnil/IKON

Detta kan du göra i julkampanjen

  • Ge en julgåva och tänd hoppets ljus för andra
  • SMS:a orden HOPP eller KOLLEKT till 72950 så ger du 50 kronor via telefonräkningen
  • Köp symboliska julklappar i Svenska kyrkans webbshop
  • Många församlingar ordnar konserter, försäljningar och insamlingar till förmån för Svenska kyrkans julkampanj. Många berättar om julkampanjen under gudstjänsterna i advent. Många säljer också adventskalendrar och julkort. Se efter vad din egen församling gör.

Ur POSKs handlingsprogram:

Svenska kyrkans internationella arbete finansieras med insamlade medel, gåvor, anslag samt bidrag från till exempel Sida. POSK ser positivt på att de administrativa kostnaderna helt överförs till Svenska kyrkans nationella nivå, så att inga insamlade medel behöver användas till administrativa kostnader i Sverige.

Arbetet med opinionsbildning är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna och stödet till vänförsamlingsprojekt. Genom opinionsbildning bör pastoraten stimuleras att anslå medel till internationell diakoni och mission. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter.

(…)

I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och måste innebära att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Flyktingar, alkohol- och drogberoende, ensamma, sörjande, människor med relationsproblem, arbetslösa – nöden är skiftande och behoven är stora och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra.

Kyrkans Tidning: Julkampanj för en tryggare mansroll>>

Inga kommentarer: