29 nov. 2011

Svenska kyrkan på 21 plats i förtroendebarometern

Idag har Förtroendebarometern presenteras av Medieakademin. Så här skriver Medieakademin om sin undersökning:
Vad händer med svenskarnas förtroende? Sedan 1997 gör MedieAkademin en årligt återkommande förtroendebarometer, kompletterad med olika specialtema enskilda år.

Undersökningen mäter förtroende för samhällsinstitutioner, enskilda företag och massmedier.

För MedieAkademins förtroendebarometer, dess analys, sammanställning och presentation ansvarar professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull, verksamma vid SOM-institutet, Göteborgs universitet, i samarbete med TNS SIFO.
Dagens Media: Sveriges Radio har högst förtroende>>

I undersökningen ser vi att Svenska kyrkan hamnar på 21 plats med ett förtroende på 34 procent. I toppen finner vi Sveriges Radio med 77 procent och Sveriges Television med 74 procent. Det går att fundera en hel del på de 20 organisationer/myndigheter som ligger före Svenska kyrkan på listan. Visst vore det väldigt bra om förtroendet för Svenska kyrkan kunde öka till nästa år?


Kyrkans Tidning: Svenska kyrkan går mot strömmen - ökar förtroendet>>

1 kommentar:

Martin Garlöv sa...

Man får vara glad för det lilla. Att Svenska Kyrkan håller förtroendesställningarna när många andra och yngre institutioner "rasar".
Det som skulle bättra på allmänhetens förtroende är om Svenska Kyrkan märktes som en gemenskap för troende. Det skulle mer än komplettera förståelsen av kyrka och församling som ett geografiskt och demografiskt område.
Eftersom Svenska Kyrkan är det enda av trossamfunden - alla religioner inräknade - som Medieakademin frågar sina 1000 respondenter om, så får den kyrka jag tillhör även ta med de Gilla och Dissa som egentligen skulle komma andra till del.