12 okt. 2011

Vi vill veta vad du tycker om vårt program!

Inför kyrkovalet 2001 skrev riks-POSK sitt första mer omfattande handlingsprogram. Detta har sedan reviderats inför valen 2005 och 2009, och nu tycker styrelsen att det är dags att göra en ordentlig översyn. Det kyrkopolitiska landskapet har förändrats under åren så att det numera finns flera partipolitiskt obundna nomineringsgrupper, och därför har behovet ökat av att vara tydlig i olika frågor.

Vi vill också lyfta fram vad POSK står för ideologiskt, och tala om vilken vision vi har för Svenska kyrkan. Därför presenterar vi nu ett arbetsmaterial som visar hur långt vi har kommit i detta arbete. Varje sida och varje rad är numrerade för att det ska vara lätt att hänvisa till rätt ställe i texten. Du hittar allt material här>>

Nu vill vi be om hjälp med att få synpunkter på det vi har kommit fram till. Vi är medvetna om att det behöver göras ändringar, men vill veta om vi är på rätt väg. Alla kommentarer är värdefulla för oss, både förslag på hur det som står ska kunna uttryckas bättre eller förändras, om sådant som kan tas bort, och om sådant som behöver läggas till - kanske har vi missat något viktigt område helt och hållet.

Alla som är intresserad av hur Svenska kyrkan ska se ut i framtiden är välkomna att höra av sig, oavsett om man sedan tidigare tillhör POSK eller inte, och vem vet, kanske kan ditt bidrag påverka vårt handlingsprogram så att du vill rösta på oss nästa gång.

För att göra det möjligt att sammanställa alla synpunkter har vi tagit fram en blankett som vi helst vill att du använder. Du hittar allt materialet här>>
Det går bra att lämna hur många kommentarer som helst, och allt behöver inte göras på en gång utan det går att komma tillbaka och fylla i formuläret igen när man kommit på något nytt.

Enkäten stängs den 1 januari 2012 och sedan kommer vi att med hjälp av de synpunkter vi har fått ta fram en ny version som presenteras på POSKs kyrkodag i Uppsala den 5 februari och som kommer att gå ut på remiss till alla POSK-grupper.

Därefter gör styrelsen ytterligare ett förslag till handlingsprogram som årsmötet beslutar om den 5 maj 2012. Detta utgör sedan POSKs gemensamma plattform och kommer att ligga till grund för utformningen av lokala program på stifts- och församlingsnivå inför kyrkovalet den 15 september 2013.

Vi tackar på förhand för din hjälp och ditt engagemang
/Styrelsen

4 kommentarer:

Simon Wämmerfors sa...

En (förhoppningsvis konstruktiv) kommentar från en frimodig: Det känns som om att missionsperspektivet är mycket undanskymt i dokumentet. Jag tänker att missionen är en av de riktigt avgörande frågorna för SvK nu och i framtiden. Det handlar om överlevnad. SvK är ju inte längre en folkkyrka i den mening den har varit, finns medvetenheten om detta?

Carina Etander Rimborg sa...

Tack Simon. Vi tar med den synpunkten i det fortsatta arbetet!

Anonym sa...

Carina,
Sympatiskt grepp att be om synpunkter. Jag röstade på er i förra valet, utan att vara insatt alls, mer som en proteströst mot det partipolitiska. Men, nu ska jag ska skriva ut detta och fylla i formuläret.

Carina Etander Rimborg sa...

Tack Carolina! Vi tar tacksamt emot alla synpunkter!