24 okt. 2011

Runt i Sverige

Igår, söndag, ägnade jag förmiddagen åt att åka till Kalmar - för att där vara med på ett höstmöte med en stor skara av POSKare i St Birgitta kyrka.

Det var som sagt en stor skara människor som hade tagit sig tid att en strålande eftermiddag komma och lyssna och diskutera om POSK, om strukturutredningen, om Svenska kyrkan och det kommande kyrkovalet.

Jag är alltid lika glad och lycklig när jag är ute och träffar grupper på det här viset. Jag ser att det finns en sådan potential för Svenska kyrkan. Här finns människor som vill vara med och ta ansvar. Här finns människor som bryr sig och som vill sätta sig in i frågorna. Här finns människor som vill använda sin yrkesskicklighet också för att göra en insats i kyrkan.

Det var väldigt roligt och jag var väldigt glad och väldigt upplyft när jag gick från det mötet.

Nu befinner jag mig i Uppsala, tog ett tidigt plan från Kalmar i morse. I eftermiddag har vi bokat in ett möte med det företag där vi har vår webbplats. I morgon tisdag drar hela kyrkomötet igång igen. Då kan du följa alla våra förhandlingar på din dator om du vill.

Då har jag också fått med en del praktiska frågor när det gäller strukturutredningen som jag skall ställa till lämpliga personer, som jag hoppas kan svara på dem.
Frågorna rör bland annat hur kansliet kommer att hantera alla remissvaren, är alla svaren lika viktiga eller kommer de att "viktas" i förhållande till om man är församling, stift, samfällighet osv.
Det skall jag ta reda på och återkommer med ett svar på bloggen så snart jag kan.

Inga kommentarer: