10 okt. 2011

Byta namn på Svenska kyrkan?


Biskop Esbjörn förslår att vi skall byta namn på Svenska kyrkan. Fast han föreslår inte till vad.

Biskop Esbjörn: Dags att byta namn på Svenska kyrkan>>
Det är förstås många tankar som kommer. En av dem är: ”Hur orimligt är det inte att ett samfund heter Svenska kyrkan. Om vi är Svenska kyrkan, vad är då de andra? Det gör det inte enklare att vi talar om oss själva som den Svenska kyrkan. Namnet speglar en annan och förgången tid. Egentligen borde det vara hög tid för namnbyte. Tänk om det vore möjligt!
Nå… vad säger ni? Skall Svenska kyrkan byta namn? Och i så fall till vad?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Evangeliskt-Lutherska Kyrkan i Sverige!

Erik Birath sa...

På andra sidan Atlanten har de ELCA, Evangelical Lutheran Church in America. På den här sidan Atlanten skulle vi kunna ha den Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige.

Det finns emellertid minst två problem med mitt lösningsförslag:
1. Lutherska bekännelsekyrkan skulle med rätta undra om inte de också var en evengelisk-luthersk kyrka i Sverige.

2. Det skulle lyfta upp en del av den svenskkyrkliga identiteten vars namn och form man kan samsas om av den anledningen att man definierar innehållet på olika sätt. Om vi byter namn måste vi komma överens om vad det är att vara en evangelisk-luthersk kyrka i Sverige i dag. Det är nog inte omöjligt, men bra nära.

Mats Rimborg sa...

Ett så urbota korkat förslag! Med sådana vänner behöver Svenska kyrkan inga fiender. Vi har ett inarbetat varumärke och 70 procent av svenska folket är medlemmar i vår kyrka. Namnet är helt adekvat och självfallet ska vi fortsätta att heta Svenska kyrkan.

Martin Garlöv sa...

Namnfrågan är viktig och inte ny. Det är gott att biskop aktualiserat den. Jag är nyss hemkommen från studieresa i Polen där jag med en grupp från Uppsala stift var gäst i den evangelisk-lutherska kyrkan, som förstås varken heter eller kallar sig den Polska Kyrkan. Vår systerkyrka i Finland är bättre än oss i Svenska Kyrkan på att hantera namnfrågan. Notera deras webbadress evl.fi
Till den betydelsefulla debatten om Svenska Kyrkans identitet, som förs i bloggossfären och i Svenska Kyrkans Tidning, kan läggas namnfrågan. För namn, självförståelse, identitet, image och profil hänger samman.
Viktigare än ett beslut om namnändring är nu att det blir en dialog där alternativen och argumenten delas. Låt oss tala om saken.

Mats Rimborg sa...

Skulle Sveriges Radio få för sig att byta namn för att numera finns andra radiostationer i landet? Skulle Svenska Dagbladet få för sig att byta namn för att det finns andra tidningar? Skulle Svenska Spel få för sig ... nej förresten, dåligt exempel. Skulle Svenska Turistföreningen få för sig att byta namn för att det finns andra aktörer inom turistbranschen? Skulle Svenska Handelsbanken få för sig att byta namn för att det finns andra banker, som sysslar med handel?

Det finns naturligtvis inget anspråk på exklusivitet i namnet i betydelsen att vi är den enda kyrkan i Sverige, men vi har ett inarbetat varumärke och 70 procent av svenska folket är medlemmar i vår kyrka. Jag har sällan hört ett så självutplånande förslag som detta. Namnet är helt adekvat och självfallet ska vi fortsätta att heta Svenska kyrkan.

Anonym sa...

Det finns flera konservativa minikyrkor förutom LBK..men de är ju ingen konkurrens..ingen biskop ingen kyrka så enkelt är det.

Jonas