21 juni 2011

Svenska kyrkan i Göteborg instiftar en medalj


Svenska kyrkan i Göteborg instiftade en medalj den 20 juni, "Staffan Holmgren medaljen".

Den utdelas första gången till Staffan Holmgren i Örgryte nya kyrka 21 juni, när Staffan Holmgren avtackades efter sin tjänstgöring som förvaltningschef, där han tjänstgjort 1980-2011.

Medaljen kommer att delas ut en gång per mandatperiod till en person, som gjort sig förtjänt av Svenska kyrkans uppskattning för insatser inom kyrklig förvaltning. Kyrkomötets ordförande jämte generalsekreteraren i kyrkokansliet utgör jämte representanter för Svenska kyrkan i Göteborg den kommitté, som väljer ut mottagare av medaljen.

Medaljen har formgivits av Peter Linde, som också har gjort Karin Boye-statyn utanför stadsbiblioteket i Göteborg, Hjalmar Söderberg-statyn utanför Kungliga biblioteket i Stockholm och Henric Schartau-statyn utanför Lunds domkyrka.

Åtsidan av medaljen visar en profilbild av Staffan Holmgren. Frånsidan bär texten STAFFAN HOLMGREN FÖR KYRKLIG FÖRVALTNING samt visar en kyrkobyggnad omgiven av skyddande händer, infogad i en oktogon. Längs medaljen har texten SVENSKA KYRKAN I GÖTEBORG graverats för att påminna om medaljens instiftare.

Staffan Holmgren har lång erfarenhet av kyrklig förvaltning. Innan han började i samfälligheten i Göteborg 1980, tjänstgjorde han i Täby församling i Stockholm och på pastoratsförbundet. I Göteborg har han varit chef både för kyrkoförvaltningen och kyrkogårdsförvaltningen.

Han har också varit förtroendevald, både kyrkligt och i kommunen.
I kyrkomötet har han suttit med sedan 1997. 2002-2010 satt han också i kyrkostyrelsen. Nu är han ordförande i kyrkans revision på nationell nivå.

Staffan Holmgren slutar officiellt sin tjänst den 30 juni och hans efterträdare är Cissi Hammer.

Uppdaterad 22 juni
Pessmeddelande Svenska kyrkan i Göteborg: Staffan Holmgren fick första Staffan Holmgrenmedaljen>>
Kyrkans Tidning: Holmgren vann Holmgrenmedalj>>
Dagen: Svenska kyrkan-chef får medalj uppkallad efter sig - fick den första själv>>

Inga kommentarer: