24 maj 2011

Svenska kyrkans och opinionen


Jag upptäckte idag att Svenska kyrkan har en Opinionsblogg som de kallar "Utspel och inspel" som hänger ihop med Svenska kyrkans internationella arbete.

Jag blir dock inte riktigt klok på vem som är målgruppen för den här bloggen, efter en hastig genomläsning. Det verkar vara de anställda på kyrkokansliet som skriver olika inlägg i sakfrågor som berör deras sakområde. Bra så.

Men… med min hastiga genomläsning så saknar jag ändå kopplingen till det som startade bloggen.

På den första bloggposten (31 mars) skriver Erik Lysén

Varför ska Svenska kyrkans internationella arbete bedriva opinionsbildning och påverkansarbete?

På den långa frågan kan man svara lika kort och kärnfullt som biskop emeritus Martin Lönnebo: ”Därför att kristi kärlek tvingar oss”. Om vi tiger när andra människor far illa, när deras värdighet kränks och deras rättigheter förtrampas, ja då blir vi själva förminskade. Detta är helt självklart för de allra flesta, kristna som icke-kristna. Men som kyrka säger vi att diakoni och profetiskt arbete för rättvisa, fred och en skapelse i balans är helt enkelt omistliga delar av kyrkan väsen och vår tro. Ärkebiskop Anders Wejryd har sagt att kyrkan ska vara politisk, men inte partipolitisk.
(…)
Men vi bärs och närs av ett trotsigt hopp, som symboliseras i nattvardens stora mysterium: ett enda bröd, en enda mänsklighet. Vi tror att det går att skapa en rimligare värld, där människovärdet värnas och där vi gemensammt skyddar den skapelse som ytterst upprätthåller allt mänskligt liv.

Det är en bra intention för att Svenska kyrkan kan vara med och skapa opinion. Jag hoppas bara att det tydligare också skulle synas i de övriga bloggposterna som publiceras.

Ur POSKs handlingsprogram:

POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en fri kyrka som vågar tala klarspråk i vårt samhälle och i världen.

Inga kommentarer: