11 apr. 2011

Sökes: Generalsekreterare till Svenska kyrkan


Nu har äntligen annonsen för en ny Generalsekreterare kommit ut. Är du rätt person för jobbet?

Så här presenteras jobbet i annonsen:

Generalsekreterare till Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är viktig för framtidens värderingar och gemenskap. För att utveckla Svenska kyrkans nationella arbete krävs ett förtroendefullt och kreativt ledarskap. Vi söker dig som vill axla rollen som generalsekreterare för Svenska kyrkan och vara med och utveckla Svenska kyrkan.

Arbetsuppgifter

Generalsekreteraren är chef för det nationella kansliet, kyrkokansliet i Uppsala och arbetar på uppdrag av kyrkostyrelsen, vars ordförande är ärkebiskopen. Uppdraget består i att ta vara på kunniga medarbetares kompetens och samla kansliet för att fler människor ska upptäcka kristen tros betydelse för liv och samhälle.

Vidare består arbetsuppgifterna i att:

- Förtydliga Svenska kyrkans uppdrag internt, gentemot allmänhet och beslutsfattare.
- Samla organisationens krafter kring de viktiga frågorna och målsättningarna, förtydliga och effektivisera strukturer och processer så att stift och församlingar kan fokusera på kärnverksamheten.
- Företräda kansliet i kontakter med organisationer, myndigheter, kyrkor och andra samfund.
- Identifiera tänkbara konflikter och satsningar för framtiden
- Vara föredragande inför kyrkostyrelsen

Utbildning/erfarenhet

Vi söker en trygg och tydlig ledare som är väl förtrogen med Svenska kyrkan och som inser villkoren för arbete inom en idéburen, förtroendemannastyrd och professionell organisation. Du har mångårig ledarerfarenhet och har drivit förändringar och åstadkommit resultat genom andra chefer. Som ledare bygger du förtroende och tillit, enar och engagerar kring gemensamma målsättningar och tar vara på medarbetares erfarenhet och specialistkompetens.
Ja, vad tror ni? Kan vi få tag på en bra generalsekreterare som kan klara dessa uppgifter?
Sök jobbet som generalsekreterare>>
Läs Ärkebiskopens blogg>>
Kyrkans Tidning: Svenska kyrkan söker en trygg, tydlig ledare>>

Inga kommentarer: