7 dec. 2010

Tretton namn nominerade i Göteborg

Så var första delen av nomineringen klar. Tretton namn pläderades för under en timme i Svenska mässan.
 • Lars T Gåreberg
 • Jan-Olof Aggedal
 • Dan Bernspång
 • Ingvar Humlén
 • Torbjörn Edebol
 • Staffan Grenstedt
 • Peter Hellgren
 • Lars Hjort
 • Kerstin Hesslefors Persson
 • Per Eckerdal
 • Christina Eriksson
 • Michael Persson
 • Jesper Svartvik
Det jag kan konstatera är att det bara är två kvinnor nominerade. Ingen av dessa kvinnor är doktorerade. Det var tre helt nya namn som dök upp. Jesper Svartvik, Torbjörn Edebo och Jan-Olof Aggedal. Jag tycker det är synd att ingen av dessa namn har funnits tillgängliga i förväg så att man hade haft möjlighet att läsa på om dessa personer.

Jag konstaterar också att många av de egenskaper som lyfts fram vid pläderingarna inte har något med biskopens uppgifter att göra. Åtminstone inte den biskop som jag ser att Svenska kyrkan behöver. Jag ser det som alldeles självklart att man som präst sätter gudstjänsten i centrum. Men jag tycker också att vi behöver pålästa, duktiga och reflekterande teologer. Och det tror jag man blir om man läst mycket teologi och också doktorerat.

Nu samlas alla elektorerna. Vi som är ersättare eller bara nyfikna får hålla oss i bakgrunden. Hur många namn som slutligen finns med (det är ju möjligt att rösta på namn som inte varit pläderade för också) och vilka av dessa namn som har fått fem procent eller mer lär vara klart vid 18-tiden ikväll. Sedan skall dessa namn genomgå granskning och behörighetsprövning. Efter det vet vi med säkerhet vilka kandidater som står till förfogande vid valet till biskop i Göteborgs stift den 15 mars. Hearingen blir den 9 mars.

Kyrkans Tidning Nu är nomineringsvalet igång i Göteborg>>
Dagen Flera nya biskopskandidater i Göteborg>>

2 kommentarer:

Anonym sa...

Rättelse:
Ingvar Humlén
Torbjörn Edebol

Carina Etander Rimborg sa...

Tack - ändrar direkt!