6 okt. 2010

Hur nödvändig är du i Svenska kyrkan?

Helgen som gick 1-3 oktober hade Ideellt forum sina återkommande idédagar. Denna gången i Farsta.

Martin Garlöv har skrivit om Mikael Mogren inledningsanförande här, Kom loss, väga släppa taget>>, om Anna-Karin Hammars föredrag om dopet här>> och om seminariet med Kågedalens församling här, som har middagspauser>>.

Här nedan får du ett referat av Bertil Johanssons föredrag på söndag morgon, som han höll innan vi alla firade gudstjänst.

På Ideellt forums webbsida har det också samlats länkar till allt som har skrivits>>
Man trivs där man behövs

Fördrag av Bertil Johansson vid Idèdagar på Ideellt forum, Farsta, 1-3 oktober 2010.

Fredrik Hedlund började med att presentera Bertil med ord från Bertils fru som (på skämt) säger att Bertil har skrivit fler böcker än han har läst.

Så börjar Bertil Johansson prata på sin lugna norrländska dialekt och han börjar direkt och utbrister:
Ingen vill vara onödig, man trivs inte där man inte behövs.

- Om jag känner att jag inte riktigt passar in, när jag inte blir sedd, när jag inte passar in - då gör gör jag allt för att man skall "se mig, för här är jag". Det är därför vi har ungdomar som bränner bilar, soptunnor och gör att för att vi skall se dem.

- Christer Olsson från Öckerö, säger att när man blir arbetslös så är inte det värsta att man får sämre ekonomi (även om det är besvärligt). Det värsta är att man känner sig obetydlig, inte behövd och alldeles onödig. Känslan att vara onödig är en mycket destruktiv kraft. Det är en vanmäktig känsla att inte vara behövd. (och där kopplar jag tillbaka till Mikael Mogrens föredrag, hur viktigt det är att känna sig ianspråktagen)

Så ställer Bertil en viktig fråga - Hur nödvändig känner sig gemene man i vår Svenska kyrka? Och svarar: Man trivs där man behövs!
Nästa fråga blir: Vad är det som gör att Du har kommit hit till kyrkan idag? Troligtvis för att du är inte känner att du är en belastning utan för att du är en tillgång!

Det finns ett dokument som heter Volontärbarometern - där kan du få svart på vitt och statistik på varför människor engagerar sig.

Volontärbyrån och Volontärbyrån i Svenska kyrkan
Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar ideella organisationer behov att tjänster till volontärer som vill ställa upp för olika uppdrag. Bertil vill särskilt betona att det är av stort värde att en personen får göra en tjänst, det vill säga - det är skillnad på att organisationen får tjänsten utförd - det viktigaste är att volontären får göra uppdraget!

Människor behöver få göra insatser, känna sig behövda. Svenska kyrkan har många sådana uppgifter att erbjuda människor, små och stora uppdrag.

Nu har man prövat Volontärbyrån i Svenska kyrkan i 10 stift och 50 församlingar. Denna volontärbyrå startades av Bertil Johansson som också blev årets förnyare 2010.

Sen påpekar Bertil att det är människor och inte strukturerna som kan bära förändringar in i framtiden för Svenska kyrka för det handlar om delaktighet och engagemang.

Det är kyrkans folk som är bärare av kyrkans uppdrag. (Och där var vi tillbaka i dopet som Anna-Karin Hammar talade om i sitt föredrag.)

Sen säger Bertil Johansson att det räcker inte att sjunga "Du vet väl om att du är värdefull" - man måste också känna det!

Hur skall var människa i församlingen hemma i min församling kunna känna sig värdefull?
Hur många församlingar vill inte ha frivilliga i sin församling? (de är antagligen inte så många, men man kanske inte vet vilken sorts frivilliga man vill ha).

Kyrkan är Guds folk!
Frivilliga, volontärer i verksamheten.
Hur många församlingar har vi som skulle vilja ha fler frivilliga i församlingen?

Hur går det då? Kommer det några? Många församlingar svarar - Det är svårt - vi får inte så många… Vi har frågat men de vill inte ställa upp.
Varför är det så svårt att få ideella?

Om du känner så här - då måste du ställa dig frågorna: Hur frågar vi, vem frågar vi, hur många frågar vi? Vad förväntar vi oss när vi frågar!?

Och volontärbyrån säger, Fråga försiktigt - för det kommer nästan för många! (om vi gör det på rätt sätt!)

Ett exempel från Örebro!
I Örebro ville man att kyrkan skulle vara öppen för besökare, men behövde någon som var tillgänglig. Då satte de ut en annons i tidningen och efterlyste människor som kunde ställa upp ett par timmar för att kunna visa kyrkan - och de fick in 50 svar! Och det var mest folk som de aldrig hade sett i sina gudstjänster. Då kan vi ställa oss frågan - Vad händer med en människa när man känner för sin kyrka och vill vara där frivilligt ett par timmar i veckan?

Bertil påpekade igen: Vad förväntar vi oss när vi frågar? Det är ju inte så upphetsande att bli tillfrågad om att göra något som man inte förväntas att vilja göra.
Det behöver vara en fråga som inte kräver utan som erbjuder. Och det behöver vara saker som människor vill göra, sådant de tycker är värdefullt och viktigt.

Det är inte så väldigt många medlemmar som vill hjälpa "kyrkan" - de flesta vill hjälpa människor! Det är en glimt av himmelriket!
Jag valde den här uppgiften därför att den var meningsfull!
I Volontärbarometern har de frågat dem som ställt upp för ett uppdrag efter ett år - hur har det varit? Femtio procent säger att "jag har blivit medlem eller tänker bli medlem där jag gjort mitt uppdrag" Återigen säger Bertil: Man trivs där man behövs!

Hur mycket vill vi i församlingen ha frivilliga, med vilken intensitet? Syns det i budget och är kyrkorådet involverade? För hur många vill ställa upp på det som ingen kan berätta om? Vi måste veta vad det skall leda till - det måste finnas en upplevelsebar anledning till att man känner sig viktigt?

Förändringsbenägenhet?
Så ställer Bertil ytterligare en mycket viktig fråga: Hur stor är förändringsbenägenheten i Svenska kyrkan?

Alla är intresserade av viktiga av värdefulla förändringar (bara det inte blir annorlunda…)!

Kyrkan behöver mer än någonsin bryta upp och förändras! Vi måste titta på möjligheterna på att det kan gå bättre. Statistiken är inte så upphetsande med många nedåtgående trender. Vi har uppenbarligen misslyckas med vårt relationsbyggande. Vi har inte kontakt med våra medlemmar.

Då är frågan om vi bara kan stanna upp och konstatera varje år att siffrorna viker - eller skall vi helt enkelt stanna upp och fundera på hur vi skall göra?

Guds intention är inte att vi skall relativiseras - kyrkan måste vara i takt med tiden.

Sedan lanserar Bertil ett nytt begrepp och ett nytt helvete - Excelhelvetet! Excel kan nästan räkna ut vad som helst!

Och Bertil utvecklar det så här: Excel fungerar bara inom sina ramar, när någon har matat in en massa uppgifter i förväg och klarar inte när det plötsligt kommer in något nytt, något okänt. Det finns mycket som kan utvecklas - då måste systemet finnas med. Men när det kommer in något som inte passar in - det blir oläsligt, då blir det fyrkantigt.

Alla våra strukturer bygger på det som var i går och det som är idag. Men när livet går ifrån systemet då är bara fyrkanterna kvar!

Efter en kort tystnad leverera Bertil Johansson denna klokskap:

De initiativ som man aldrig tar, får sällan goda resultat!

Och han fortsätter: När vi skall anställa någon så vill vi ha någon med båda fötterna på jorden, stabil, men, fortsätter han, vad händer då när hela världen är i rörelse? Den som står fast med båda fötterna i jorden står helt still! Man måste vara i takt med tiden, det behöver vara en fot i rörelse. Och så ställer sig Bertil på ett ben…

Inkarnation, det är att Gud blev människa, kom in i tiden och började leva med oss. Gud är alltså rörlig! Så kan vi jämföra Inkarnationen och Svenska kyrkans utveckling. 1 Petr brevet som handlar om Guds husbygge.

Vi är i ett hus, byggt av tegelstenar, säger Bertil och tittar upp mot väggarna, tänk er om väggarna plötsligt bestod av är levande stenar - som inte är stilla! (Då skulle vi nog skynda oss ut ur byggnaden, säger Bertil.) Vad menar då Petrus att vi är levande stenar? Guds uppdrag är att gestalta Gud i samtiden, i inkarnationen. Därför måste kyrkan gå i takt med tiden - anpassa sig till varje tid så att Jesus blir levande i den här tiden. Vi behöver vara en kyrka av levande stenar. Men ofta är vi rädda för den här rörelsen.

Kristi kyrkas framtid hänger samman med hur relevant kyrkan är för nytidens folk - för det är det enda folk som finns! Inte de som varit eller de som kommer, utan de som finns idag!

Och återigen ställer Bertil frågan: Hur relevant är Svenska kyrkan för svenska folket idag?

Sanningen som är närmast verkligheten.

Freidnerfönstret
Lars Friedner, Svenska kyrkans generalsekreterare, berättar Bertil, brukar rita ett fönster som Bertil kallar för Friednerfönstret. Det är ett tredelat fönster och det första fönstret innehåller de tjugo procent människor som har en ganska nära relation till kyrkan. Nästa fönster är ett stort fönster som innehåller sextio procent människor som är alla de som är medlemmar, som tycker det är bra att kyrkan finns om något händer. Det sista fönstret innehåller tjugo procent människor som är totalt ointresserade av kyrkan. Lars Friedner brukar säga att Svenska kyrkans framtid avgörs i hur vi som kyrkan kan göra kyrkan meningsfull för alla dem i sextio procentfönstret!

Vad är relevant för människor i dag?
Det är det som är relevant i mitt liv! Jesus tar utgångspunkt det som var viktigt just nu - relevant är det som är viktigt för människors liv just nu.

Kommunikation - som ett rör, lika tjockt i båda ändar!! (Martin Garlövs föredrag om sociala medier)

Bertil avslutar med följande slutsats:
Det är generellt bättre att få prata om viktiga frågor än att få lyssna på dem. Process, det är en delaktighet - vi är skapade till hjälp för varandra.

Hans har en vision om en framtidens kyrka - där vi hjälper varandra att bli betydelsefulla och vara hemma - för att människor skall betydelsefulla.

Inga kommentarer: